ข้าวเหนียวดิ่งวูบ ชาวนาแย้งปีทองของชาวนาไทย

20 พ.ย. 2561 19:45 น.
พะเยา-ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พะเยา 2อำเภอ ชาวนาข้าวเหนียวครวญราคาดิ่งวูบเมื่อเทียบกับราคาข้าวจ้าว ระบุไม่ใช่ปีทองของชาวนาแถมโครงการแก้มลิงข้าว ก็อึมครึม

        วันอังคารที่  20  พฤศจิกายน   2561    นางดวงตา  ตันโช   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยา  ครั้งที่  3 /2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หลังจากนั้นได้นำคณะธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยาลงพื้นที่เยี่ยมชมและสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับราคาข้าว ณ  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส พะเยาจำกัด (สกต.)  บ้านสันจกปก   อ.ดอกคำใต้    และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด  ลูกค้า ธ.ก.ส พะเยาจำกัด   อำเภอจุน จังหวัดพะเยา    

        จากการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สกต.ทั้งสองแห่งได้พบปะสอบถามชาวบ้านที่นำข้าวมาขาย  ก็ทราบว่าพึงพอใจในราคาและวิธีการรับซื้อของทั้ง  2  สกต. แต่ก็มีปัญหาเรื่องการทำนาแปลงใหญ่ สาเหตุจากไม่มีแหล่งน้ำ  ส่วนผู้บริหารทั้ง  2  แห่ง และผู้จัดการ ธกส.  ก็นำเสนอปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ชะลอการขายข้าวของชาวนา  ทั้งนี้เนื่องจากโกดังที่เก็บมีไม่เพียงพอ  สาเหตุสืบเนื่องจากการจำนำข้าวในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เสร็จสิ้น  ข้าวที่มีปัญหายังอยู่ในโกดัง ไม่สามารถจะจะใช้โกดังได้  อีกทั้งนโยบาย “แก้มลิงข้าว” ก็ไม่ชัดเจน ไม่สามารถดำเนินการได้  

        สำหรับที่มีการพูดว่า ปีนี้เป็น “ปีทองของชาวนา” ก็เช่นกัน  ชาวนายังพูดได้ไม่เต็มปาก  เพราะเป็นปีทองเฉพาะข้าวจ้าวหรือข้าวหอมมะลิ  แต่ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนภาคเหนือราคาเพียงแต่ กิโลกรัมละ 7 บาท ซึ่งต่ำกว่าข้าวจ้าวครึ่งต่อครึ่ง  จึงขอให้ทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจและปรับราคาให้เท่าเทียมกัน  

นางดวงตา  ตันโช   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   ได้รับทราบปัญหาต่างๆแล้วและรับปากว่าจะนำไปหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   ( นพพร/พะเยา )

 

ทำมาหากิน