ชาวกาฬสินธุ์กว่า 3 พันคนร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งคึกคัก(ชมคลิป)

18 พ.ย. 2561 14:13 น.
กาฬสินธุ์-กิจกรรมหมอชวนวิ่งกาฬสินธุ์คึกคัก ประชาชนกว่า 3,000 คนแห่ร่วมงาน ซึ่งทางแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีรับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งทางแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะทีมนักวิ่ง และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

ทั้งนี้หลังจากนายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ได้เป็นผู้รับมอบคฑาหมอชวนวิ่งต่อจาก จ.สกลนคร  จากนั้นได้นำคณะผู้บริหารและคณะทีมนักวิ่ง  นำคฑาหมอชวนวิ่ง ผ่านเส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จ - เทศบาลนาจารย์ – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าสู่ลานหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) รวมระยะทาง 55.50 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามพันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ยังได้ให้ความรู้ด้านการเดินวิ่งที่ถูกวิธีอีกด้วย

จากนั้นนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และพันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน รับคฑา นำคณะทีมนักวิ่ง และประชาชน วิ่งรอบเมืองกาฬสินธุ์ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์สร้างกระแสในการออกกำลังกาย การเดิน วิ่ง ให้ถูกวิธี และเพื่อให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่จะส่งมอบคฑาต่อให้ จ.มหาสารคาม ณ บริเวณหอนาฬกา จ.มหาสารคาม รวมระยะทาง 57.30 กิโลเมตร

นายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของ ทุกโรงพยาบาล พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ทางแพทยสภาจึงได้จัดกิจกรรม โครงการหมอชวนวิ่ง ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือ เดินที่ถูกวิธี  

โดยจัดสายวิ่งผลัดเริ่มต้นจากจังหวัดชายขอบของประเทศ 15 สาย ส่งต่อคฑาจังหวัดสู่จังหวัดถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ในสายวิ่งเส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาย 3(NE3) ซึ่งวิ่งผลัดส่งต่อคฑาจากจังหวัดนครพนม, สกลนคร, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม และนครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับคฑาต่อจากจังหวัดสกลนครในวันที่ 17 พฤศจิกายน ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่า อ.สมเด็จ ถึงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า  

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำทีมโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างหมอ พยาบาล แม้กระทั่ง อสม. ได้มาชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะสุขภาพนั้นเราสร้างเองได้ (Health Yourself) และที่สำคัญเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนจะก้าวไปด้วยกัน (NO ONE LEFT BEHIND) 

อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้ประชาชนในพื้นที่ได้หันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs) ที่ยังมีสถิติการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทราบว่ากิจกรรมในครั้งนี้ มีพันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ฮีโร่ทีมหมูป่า อะคาเดมี่ มาร่วมกิจกรรมตลอดรายการ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมคึกคักมากยิ่งขึ้น

คุณภาพชีวิต