นทท.แห่ชมทะเลหมอกขาวโพลน ที่ยอดภูป่าเปาะ

15 พ.ย. 2561 14:43 น.
จ.เลย - แหล่งท่องเที่ยว"ภูป่าเปาะ อ.หนองหินและ บ้านไฮตาก อ.ภูเรือ นทท. แห่ชมทะเลหมอกที่ขาวโพลนยอดภูและเทิกเขา รวมทั้งตจุดชมวิว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ อีกด้วย

 

          จากการายงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาเลยวันนี้ว่า  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับ  มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ขอให้เกษตรกรตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากฝนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

 

              นายบุญลือ  พรหมหาลา ประธานชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ   กล่าวว่า   ภูป่าเปาะ  นั้นมาจากภูเขาที่มีป่าไผ่เปาะ ในพื้นที่บ้านผาหวาย หมู่ 3  ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย   ภูเขาที่มีความสูงยังสามารถมองเห็นได้ 360 องศาฯ

 

 

         ส่วนที่เป็นจุดเด่น และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ก็คือ การได้ขึ้นไปชมบรรยากาศ และมองเห็นยอดของ ภูหอ

         “ภูหอ” มีลักษณะเป็นภูเขาสูงปลายยอดตัดราบบนภู ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิยามา ที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเรียกกันว่า “ฟูจิเมืองเลย” ภูหอ เป็นภูเขาที่มีลักษณะเด่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น และยังเป็นสัญลักษณ์ของ ต.ภูหอ อ.ภูหลวง อีกด้วยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยรถยนต์ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านล่าง จากนั้นลงทะเบียนขึ้นรถอีแต๊กรับขึ้นยอดภูป่าเปาะได้โดยสะดวก ปลอดภัย ชมทัศนียภาพ ดอกไม้ ทะเลภูเขา และทะเลหมอกขาวโพลนที่ทอดเป็นแนวยาวตามภูเขาและหุบเขายามเช้าชัดเจนสวยงาม นทท.ช่วงวันธรรมดา  100-200 คนต่อวัน ส่วนวันหยุด 400-600  คนต่อวัน

 

           ขณะนี้เรามีรถอีแต๊กที่ลงทะเบียนไว้ 71 คันและ  วิ่งบริการนักท่องเที่ยว 30-40 คันต่อวัน  ส่วนรายได้ในช่วงปีการท่องเที่ยว 2560/2561 นั้นเฉพาะจากการบริการของรถอีแต๊ก  7 ล้านบาท เมื่อรวมทั้งสินค้า อาหาร โฮมสเตย์ แล้วจะมีมูลค่าเข้าชุมชนเข้าชมรมฯประมาณ 14 ล้านบาท/ปี  จาการเปิดการท่องเที่ยวมาครบ 4 ปี  จำนวนนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปี 

 

ท่องเที่ยว