"พิธีทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก"ประเพณีปักธงชัย อ.นครไทย พิษณุโลก

13 พ.ย. 2561 16:40 น.
พิษณุโลก-"พิธีทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก" ที่อำเภอนครไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวนครไทย ร่วมกันทอผืนธง เพื่อจะนำธงที่ทอในวันนี้ ไป "ปักธงชัย" ณ ยอดเขาช้างล้วง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตรงกับ 22 พ.ย. 2561เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด "พิธีทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก" โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงานเปิดพิธี ซึ่งก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้จัดพิธีทำบุญพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำการถักทอธงให้สำเร็จเสร็จลุล่วงก่อนที่จะนำเข้าพิธีบวงสรวงจัดงาน ประเพณีปักธงชัย และงานกาชาดอำเภอนครไทย" ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16 -22 พฤศจิกายน นี้

 

พิธี "ทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก" นั้นเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ วีรกรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ของพ่อขุนบางกลางท่าว ซึ่งต่อมาคือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แห่งกรุงสุโขทัย องค์ปฐมบรมกษัตริย์ของชาติไทย และพิธีทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรก ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์การทอธงให้อนุชนรุ่นหลังได้ทำสืบต่อไป เพื่อนำธงที่ร่วมกันทอไปปักบนเขาช้างล้วงจำนวน 3 ผืน โดยงานทอธง ทอใจ ลงด้ายเส้นแรกในวันนี้

 

สำหรับธงที่ทอขึ้นในครั้งนี้เป็นธงขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 4 เมตร จำนวน 3 ผืน หลังจากทอเสร็จแล้ว อำเภอนครไทยจะนำไปเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในการจัดงานประเพณีปักธงชัย  จากนั้นจะได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เพื่อนำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ลูก คือ เขาฉันเพล เขาย่านไฮ และเขาช้างล้วง  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พ.ย. 2561 ประเพณีปักธงชัย  เป็นประเพณีที่ชาวนครไทยสืบสอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน  โดยชาวบ้านจะแห่แหนนำธงขึ้นไปปักบนยอดเขาช้างล้วง เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต ซึ่งกาลต่อมาก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แห่งกรุงสุโขทัย เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางท่าวที่มีชัยชนะศึก และเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อกันว่าการปักธง จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี ถ้าปีใดไม่ไปปักธงจะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเภทภัยต่างๆ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้

////////

 

วิถีชุมชน