พระ ชาวบ้าน ผู้สูงวัย ลงแขกเกี่ยวข้าวในนาที่วัดเช่าให้ปลูกกิน

13 พ.ย. 2561 18:20 น.
ขอนแก่น-เจ้าอาวาสวัดตะคลองสีผึ้งเช่าพื้นที่ 7 ไร่ หลังวัดให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกข้าวและลงแขกเกี่ยวเก็บผลผลิตร่วมกัน สร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงวัย เป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว และอนุรักษ์พันธุ์ข้าว หลังเก็บเกี่ยวข้าวยังให้ใช้พื้นที่ปลูกผักยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยแก้ปัญหาไม่มีลานตากข้าวเปิดวัดให้ตากข้าวได้เต็มที่

วันที่ 13 พ.ย. 2561 ที่บริเวณพื้นที่นาด้านหลังวัดตะคลองสีผึ้ง บ้านทองหลาง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาสืบสานวัฒนธรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ปี 2561 โดยการดำเนินงานของพระสมุห์นรสิงห์ ธมมธโร เจ้าอาวาสวัดตะคลองสีผึ้ง บ้านทองหลาง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น  และรองเจ้าคณะตำบลบ้านหว้า พร้อม นายสายันต์  เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และมีชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และพระสงฆ์ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่ทำนาปลูกข้าว 7 ไร่ อยู่ด้านหลังของวัดตะคลองสีผึ้ง ที่ทางวัดได้เช่าไว้ให้ชาวบ้านได้ทำนาปลูกข้าว  

 

 

พระสมุห์นรสิงห์ ธมฺมธโร เจ้าอาวาสวัดตะคลองสีผึ้ง เปิดเผยว่า กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ที่วัดตะคลองผึ้งได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับวัด อยู่กับลูกหลาน ให้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดยทางวัดได้เช่าพื้นที่ 7 ไร่ ที่อยู่ใกล้กับวัด เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้ทำการเกษตร ในฤดูทำนาก็ให้ปลูกข้าว เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ ก็จะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้จับจองเพื่อปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินกันเองด้วย การทำนาข้าวนอกจากเป็นกิจกรรมให้ผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน

 

 

 

 

เจ้าอาวาสวัดตะคลองสีผึ้ง ยังบอกอีกว่า นอกจากกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ทางวัดยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอีกมากมาย และในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงนี้ ชาวบ้านที่เก็บเกี่ยวข้าวแต่ไม่มีลานตาก ทางวัดยังเปิดพื้นที่ลานวัดซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง สามารถนำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้นก่อนเก็บเข้ายุ้งฉางหรือนำไปขายได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาการตากข้าวบนถนน ที่ผ่านมา แต่ละปีชาวบ้านจะนำข้าวมาตาก คนละ 2-3 วัน ก็เก็บได้แล้ว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ชาวบ้านทองหลางก็ตากข้าวเสร็จทั้งหมู่บ้าน ทำให้หมู่บ้านทองหลางไม่มีการตากข้าวบนถนนเลย  

 

 

 

วิถีชุมชน