เทศบาลเมืองมหาสารคาม เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง

13 พ.ย. 2561 18:12 น.
มหาสารคาม- มาเด้อ มาม่วน นำกัน เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประกวดกระทงชิงถ้วยรางวัลของพณฯนายกรัฐมนตรี19-22 พ.ย. 61

มาเด้อ มาม่วน นำกัน เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ฮักสายน้ำ ฮักประเพณี ฮักสายใยครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ"มหกรรมอาหารท้องถิ่น ปลอดเหล้า ปลอดภัย และงานคืนสิบสองเพ็ญ ประชันฝีมือประกวดกระทงชิงถ้วยรางวัลของพณฯนายกรัฐมนตรี19-22 พ.ย. 61

วันที่่ 13พ.ย 61 เวลา 14.00 น .นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกับ30ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน พ่อค้า เอกชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณี ลอยกระทง ฮักสายน้ำ ฮักประเพณี ฮักสายใยครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ"มหกรรมอาหารท้องถิ่น ปลอดเหล้า ปลอดภัย และงานคืนสิบสองเพ็ญ   ในวันที่ 19-22พ.ย .61 ประเพณีวันลอยกระทงวันลอยถือว่าเป็นวันสำคัญอีกทางหนึ่งของชาวไทย ซึ่งวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ได้ตรงกับวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 12  ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด   เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญหาพื้นบ้านไว้สืบต่อกันไปให้ลูกหลาน

ซึ่งงานประเพณีลอยกระทง งานกลางคืน สิบสองเพ็ญเล่นโคมไฟใต้ประทีป และมหกรรมอาหารท้องถิ่น สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล(สะพานนพมาศดํารัส) เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน สืบทอด ประเพณีลอยกระทง ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใส่ใจคุณภาพอาหารประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภคโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 พ.ย. 61 ชมการประกวดส้มตำลีลาสะอาดปลอดภัย ชมการสาธิตประกอบอาหาร วันที่ 20 พ.ย. 61 การประกวด "คนงามหุ่นดีศรีตักสิลา” (Healthy Queen) การสาธิตประกอบอาหารท้องถิ่น วันที่ 21 พ.ย. 61 การประกวด "บ่าวสุขภาพดีศรีตักสิลา” (Healthy Man) การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่นและวันที่ 22 พ.ย. 61 การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก(ใบตอง) ชมขบวนแห่รณรงค์กระทง "ฮักสายน้ำฮักประเพณีไทย ฮักสายใยครอบครัวและชุมชน  ประกวดกระทงสวยงามและสร้างสรรค์ชิงถ้วยฯพณฯนายกรัฐมนตรี , รองนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และการประกวดนางนพมาศ เชิญชวน ชม ชิม ช็อป อาหารท้องถิ่น สะอาด ถูกหลักอนามัย กว่า 150 ร้านค้า การแสดงดนตรีลูกทุ่งอีสาน ชมนิทรรศการอาหารปลอดภัย

ของดีชุมชน