นายก อบต.แพร่ ขวัญผวาขับไล่ โรงไฟฟ้าชีวมวลโผล่ในหมู่บ้าน

13 พ.ย. 2561 11:05 น.
แพร่-นายก อบต.แพร่ ขวัญผวาขับไล่ เหตุโรงไฟฟ้าชีวมวลโผล่ในหมู่บ้าน กรรมมาธิการพลังงานรุดตรวจสอบ

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 พ.ย.61 คณะกรรมาธิการพลังงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย พล.อ.สกลธ์  สัจจานิตย์  ประธานประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน อ.อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 พล.อ.สุทธิพงษ์  อินทรียงค์  กรรมาธิการ  พล.อ.อ.เมธา สังขวิจิตร  พล.อ.อ.อภิศักดิ์  บุญเผื่อน  พล.อ.พรสิน  พงษ์สุวรรณ  นายสุชาติ  ศิริบุรานนท์  นายพนิต ธีรภาพวงศ์  นางรัตติยา  จันทร์ฉวี  นางสุพจี นิลอุบล  น.ส.อัจฉรา  กลิ่นสุคนธ์  น.ส.นีรัช  ตุลยสุวรรณ  นายคุณานันท์  ทยายุทธ  อนุกรรมการ  น.ส.ชลธิชา  บุญเสถียร  เลขานุการ น.ส.ชนิตา  โอวรารินท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ เดินทางมาศึกษาดูข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ หมู่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ หลังจากที่  ชาวบ้าน12 ตำบล ในเขต อ.เมืองจ.แพร่  ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึง คณะกรรมาธิการพลังงาน ให้ดำเนินการขอให้ยุติสร้างไฟฟ้าชีวมวล บริษัทพีเอสทีเอนเนอร์ยี1 จำกัด  เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะทำให้ทำให้ 12 ตำบล ได้รับผลกระทบทางด้าน มลภาวะเป็น  เกิดสิ่งปลอมปนในน้ำ  การจราจร  การท่องเที่ยว  การก่อสร้างศูนย์ราชการ  โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีกหลายแห่ง

              คณะกรรมาธิการพลังงานฯ ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแพร่  เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.61 นอกจากนี้มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย   นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นายอำเภอเมืองแพร่  พลังงานจังหวัดแพร่  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2  นายก อบต.ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ   ผู้แทนประชาชน 12 ตำบล  และบริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด  ผู้ดำเนินการโครงการไฟฟ้าชีวมวล  

                   นายโชคดี  อมรวัฒน์  รอง ผู้ว่าฯแพร่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่สงบแต่ ปัจจุบันมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  ชาวบ้านในพื้นที่เขากลัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะโรงงานที่จะต้องใช้วัตถุดิบถึงวันละ 700 ตัน ซึ่งเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาในภายหลัง เพราะว่า  โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะมีการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดแพร่ ถึง 5 โรง  และสร้างเสร็จไปหนึ่งโรงที่ อ.วังชั้น อีกสี่โรงอยู่ใน อ.เมือง อ.ร้องกวาง  เรื่องของวัตถุดิบจึงเป็นเรื่องที่จังหวัดกังวลเป็นอย่างมากเพราะอาจจะมีการแย่งวัตถุดิบกันก็ได้  ขณะที่พื้นที่จังหวัดแพร่นั้นเป็นพื้นที่ป่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม  แม้ว่าเคยจัดเวทีพูดคุยกันแต่ก็ไม่ต่อเนื่อง

                    ขณะที่  นายสมาน ผูกพัน  แกนนำชาวบ้าน  กล่าวว่า  เมื่อ4-5 ปีที่ผ่านมาเคยมีโครงการที่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงจะมาก่อสร้างที่ตำบลเหมืองหม้อ   แต่ว่าก็ถูกชาวบ้านคัดค้านไม่เห็นด้วย  ต่อมาในปีนี้ก็จะมีการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นอีก ที่ใช้วัสดุจากพืชเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า   ชาวบ้านเขาคัดค้านในพื้นที่ที่จะมาสร้าง แต่อยากให้ไปสร้างในพื้นที่ไกลๆ  การมาดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม่ก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความแตกแยกขึ้นมา
 

                     ทางด้าน  บริษัทพีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด  แจ้งในที่ประชุมว่า    การดำเนินการของบริษัทขณะนี้เป็นเพียงการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้น  ทางบริษัทจะใช้วัตถุดิบที่มาจากเศษพืช  ปีละ 5 แสนกว่าตัน ถือว่าเพียงพอ และจะไม่มีการใช้ไม้ในป่าเป็นเชื้อเพลิงแต่อย่างใด  ส่วนเชื้อเพลิง บริษัทจะนำมาใช้ภายในรัศมี 100 กม. ประกอบด้วยเศษไม้ ฟาง ข้าวโพด และอื่นๆ จำนวน 5 แสนตันต่อปี จึงมีความเพียงพอ 

             นางประชิต กาทองทุ่ง  นายก อบต.ร่องฟอง  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ชาวบ้านไล่ตนเองเช้าเย็นทำให้เกิดขวัญผวานอนไม่หลับ จึงขอให้ คณะกรรมาธิการยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล   และวันนี้จะมีการได้มีการบันทึกไว้ว่า อบต.ร่องฟอง คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

               แต่การประชุมที่ศาลากลางต้องหยุดกลางคันเนื่องจาก ชาวบ้านที่ชุมนุมที่บริเวณสนามหลวงจำนวน 300 คน ได้เดินเท้ามาที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ ที่ต้องการคำชี้แจง   ทำให้คณะกรรมาธิการพลังงานฯ ต้องไปชี้แจงให้กับชาวบ้านที่ตั้งเต้นชุมนุมค้านอยู่    พล.อ.พล.อ.สกลธ์  สัจจานิตย์  ประธานประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน ได้กล่าว ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ว่า  ตนเองเป็นคนกลางและมาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปให้ทางรัฐบาลได้ตัดสินใจ  ผมต้องทำตามกรอบของกฎหมาย ขอแจ้งว่ายังไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่อย่างใด  แต่ต้องให้เขาดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมายและขอให้ทาง จังหวัดแพร่ได้จัดเวทีให้ ชาวบ้านและบริษัทฯมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

                 ขณะที่  นายอำนวย  พลหล้า  แกนนำชาวบ้าน ที่มาชุมนุมคัดค้านได้นำรายชื่อ  ชาวบ้านที่คัดค้าน อีก 300 กว่าคนรวมกับรายชื่อเดิมรวมเป็นสามพันกว่าคนให้ กับ ประธานกรรมาธิการพลังงานก่อนที่คณะจะเดินออกไปขึ้นรถที่จอดอยู่เพื่อเดินทางไปที่บริเวณจุดที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หมู่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่  เพื่อเก็บข้อมูลนำไปเสนอให้รัฐบาลดำเนินการตัดสินใจต่อไปพร้อมเสียงตะโกนของชาวบ้านว่า ไม่เอาๆ

วิถีชุมชน