กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด

12 พ.ย. 2561 15:00 น.
ศรีสะเกษ-แถลวข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 2561 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อหางบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สร้่างอนาคตให้กับเยาวชน

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานคณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการแถลวข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศฉลอง 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อหางบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สร้่างอนาคตให้กับเยาวชน นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ผู้รักในการออกกำลังกายและสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยกิจกรรมจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่น มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 250-350 บาท รุ่น มินิฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ค่าสมัครท่านละ 450 บาท และรุ่น VIP ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท

 

 

 

         ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่น มินิมาราธอน และ รุ่น มินิฟันรัน จะได้รับเสื้อคอกลมครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ส่วนผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 2,000 ท่านแรก จะได้รับเหรียญ และผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 3 ท่านแรก จะได้รับถ้ายรางวัลเกียรติ  ส่วนสำหรับรุ่น VIP ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้เสื้อคอโปโล และเหรียญรางวัล

         ในส่วนห้องสมุดที่จะจัดสร้าง จะเป็นห้องสมุดรุ่นใหม่ ในยุด 4.0 ที่ภายในห้องสมุดจะมีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างในการค้นหาความรู้ ที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยร ให้เข้ากับยุด4.0 ซึ่งห้องสมุดนี้จะทำให้เด็กนักเรียน และคณะครู ร่วมถึงผู้ปกครอง ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการศึกษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าห้องสมุดสมัยเก่า ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าการเรียนในห้องเรียน และทำใหัคณะครูมีแหล่งค้นหาจัดการเตรียมการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

 

 

ภาคประชาสังคม