อุบลฯตั้งโต๊ะถกหาทางออกวัดพระโตบ้านปากแซง

12 พ.ย. 2561 12:40 น.
อุบลราชธานี - อำเภอนาตาลตั้งโต๊ะหาทางออกปัญหาของวัดพระโตบ้านปากแซง ซึ่งเป็นวัดดัง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่าพันปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัด มีผู้ให้ความเคารพสักการะ ทั้งสองฟากฝั่ง ไทย ลาว มีคนมาร่วมทำบุญถวายแด่พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ รายได้ปีละร่วม 10 ล้านบาท แต่ไม่แจ้งชัดในการชี้แจงรายรับ- จ่าย ของคณะกรรมการ จึงมี ชาวบ้านบางส่วน เกิดความสงสัย แล้วได้ทำหนังสือนำเข้ายื่น ร้องเรียน/ร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ผู้มีอำนาจ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้รับทราบและหายแคลงใจ

          เวลา 10.35 น.วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเทพศิรินทร์  อิ่มใจ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอนาตาล ได้นั่งหัวโต๊ะเปิดประชุม หาทางออกปัญหาของวัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  หลังจากที่มีนายวีระศักดิ์ นวนจำปา อายุ 56 ปี ชาวบ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล พร้อมพวกจำนวนหนึ่ง ได้นำหนังสือเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาตาลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม ตามหนังสือที่พิเศษ/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นั้น แจ้งว่า มีความประสงค์ต้องการอยากให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดพระโต)บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

            ได้ให้มีการประชุมชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ ของข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องการ ดำเนินงาน การจัดบริหารงาน การทำหน้าที่ของคณะกรรมการวัด และการเงินการบัญชีของวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านปากแซงตลอดจนขอให้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการวัด ว่ามีผู้ใดบ้าง และใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเงิน ใครเป็นผู้ถือบัญชีเงินฝากธนาคาร ใครเป็นผู้เบิกจ่ายเงินในบัญชีดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านยังไม่ทราบข้อเท็จจริงกันเลย และไม่ได้รับรู้ด้วยเลย  คณะกรรมกรวัด ไม่ได้ประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินงานการบริหารงานของวัด ให้ได้รับทราบและเข้าใจแต่อย่างใด

 

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เปิดประชุมเพื่อหาทางออกหรือชี้แจงข้อเท็จจริงในครั้งนี้ประกอบด้วย นายวิรอด ไชยพรรณาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี/ฝ่าย ร้องเรียน/และคณะกรรมการวัดพระโตบ้านปากแซง โดยพระครูวีระ วรานุกูร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระโตกับเจ้าคณะอำเภอนาตาล กล่าวว่า การจัดตั้งไวยาวัจกรวัดนั้น เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกประการ โดยได้ตั้งไว้ 3 คน มีการนำเงินของวัดไป เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาเขมราฐ เบิกจ่าย 2 ใน 3 โดยมีเจ้าอาวาสเป็นหลักส่วน นายอ่อนสี แก้วเนตร ไวยาวัจกรวัดพระโต และเลขานุการคณะกรรมการจัดงานบุญประจำปีวัดพระโต บ้านปากแซง ชี้แจงว่า ทางวัดมีบัญชีรับ จ่าย ไว้ 2 เล่ม คือรายรับ และรายจ่าย  มีการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกเดือน     

 

           ส่วน ทางฝ่ายร้องเรียน เสนอให้มีการแก้ปัญหาโดยมีชาวบ้านมีส่วนร่วมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องงาน ให้มีการประสานและประชาสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยให้มี ผู้นำชุมชนในเขตตำบลพะลานทุกหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับหลักการกันทั้งสองฝ่าย ทำให้ชาวบ้านต่างสาธุบุญ  ที่เรื่องร้ายจะได้กลับมาเป็นดีอย่างเช่นในอดีตที่่ผ่านมา

 

 

 

วิถีชุมชน