แม่ค้าเครื่องกันหนาวครวญเศรษฐกิจแย่ นทท.น้อย ยอดขายตกฮวบ

12 พ.ย. 2561 11:35 น.
จังหวัดเลย - พ่อค้า-แม่ค้าผานกเค้าประตูสู่เมืองเลย ครวญพิษจากอากาศหนาวไม่ต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี นักท่องเที่ยวน้อย ต้นทุนผลิตสูง ยอดจำหน่ายเครื่องกันหนาวตกร้อยละ 50

           เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 พ.ย.2561 - นางคำผาย  แจ่มใส อายุ 68 ปี บ้านผานกเค้า ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย การทำผ้าประเภทเครื่องกันหนาว เช่น ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม ถุงมือ รูปแบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ รูปผีตาโขนลวดลาย  หลากสีสันสวยงาม  คงทน ที่ทอและ ถัก เย็บด้วยมือจากเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน  มาส่งให้ที่ทางร้านเพื่อขายที่ริมถนนมลิวรรณ  ต.ผานกเค้าฯ   ประตูสู่เมืองเลย  ในราคาเริ่มต้น 100 บาทต่อชิ้น 

 

 

 

 

 

         ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ชนิดด้าย  และ ขนาด    ฤดูหนาวปี 2562/2562 สภาพอากาศมีความหนาวเย็นไม่มากแปรปรวน   และไม่ตอเนื่อง มาเป็นระลอก ๆ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ประมาณร้อยละ 50   ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดีถึงแย่มากทีเดียว จึงสั่งเข้ามาจำกัดต่ำกว่าลดลงกว่าปีที่แล้ว  

 

 

 

 

 

 

           เนื่องจากผลกระทบจากการลงทุนสูงแต่ราคาตกต่ำ   วัตถุดิบราคาสูงขึ้นร้อยละ 20-40 เช่น เส้นไหม  ด้ายฝ้าย ผ้า จาก 250 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 300 บาทต่อ กิโลกรัม  พ่อค้าร้านค้าตามอำเภอและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็มารับจำนวนน้อยลงมากน่าจะมาจากสาเหตุเดียวกัน    

 

 

 

 

 

           สรุปขณะนี้ได้เลยว่า ยอดขายปีนี้ลดลงร้อยละ 50   การแก้ปัญหานั้นไม่รู้จะแก้อย่างไรได้แต่ภาวนาให้อากาศเย็นลงกว่านี้   และต่อเนื่อง ทางราชการก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์อีกแรงด้วย  

วิถีชุมชน