ประชาชนปลามปลื้ม ร่วมทอดกฐินพระราชทานวัดพระโต

11 พ.ย. 2561 15:53 น.
ศรีสะเกษ-ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ สุดปลามปลื้ม ร่วมทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปราดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทอดถวาย ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ วัดมหาพุทธาราม ( วัดพระโต ) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ พ่อค้า คหบดี พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สุดปลามปลื้ม พร้อมมาร่วมทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปราดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายวชิต ไตรสรณกุล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ น้อมนำมาทอดถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส

 

โดยคณะสงฆ์ได้ประชุมสงฆ์เห็นฟ้องต้องกันถวายให้ พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม ที่ได้รับฉันทานุมัติเห็นชอบจากคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ครองผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้มีประชาชนที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมองค์พระกฐินพระราชทานในครั้ง เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายมัคทายกวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,215,535.-บาท  

 

 

 

นายวชิต ไตรสรณกุล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กราบเรียนว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปราดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำมาทอดถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 

พร้อมด้วยพสกนิกรปวงชนชาวไทยในจังหวัดศรีสะเกษ และทั่วประเทศ ที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณา พระราชทานผ้าพระกฐินมาในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้นอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับผ้ากฐินพระราชทาน ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินแล้ว ยังได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อถวายแด่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ในการทะบุนำรุงพระพุทธสานา ซ่อมแซม บูรณะปติสังขร ศาลา กุฎิสงฆ์ รวมทั้งพระอุโบสถต่างๆ ด้วย ตนก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันทุกๆ ท่านในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินแล้ว ส่วนหนึ่งได้มีจิตกุศล ร่วมมาออกโรงทาน บริหารอาหาร น้ำดื่ม แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งอีกเป็นจำนวนมากด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม