บิ๊กซี เปิด "ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน" เพื่อชาววิเชียรบุรี

10 พ.ย. 2561 12:31 น.
เพชรบูรณ์ - บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวิเชียรบุรี จับมือภาครัฐพลิกคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย เปิด "ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน" เพื่อชาววิเชียรบุรี บริเวณด้านหน้าของห้างบิ๊กซี วิเชียรบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวิเชียรบุรี ได้มีการเปิด “ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อชาววิเชียรบุรี ด้านหน้าของห้างบิ๊กซี วิเชียรบุรี โดยจัดให้ภาคประชาชนนำสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป OTOP สินค้าอินทรีย์ และสินค้าอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และครอบครัว ร่วมทั้งเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กับผู้บริโภคที่สามารถซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

ว่าที่ ร.ต.ชัชพนธ์ สุภาพไพบูล ผู้จัดการห้างบิ๊กซี สาขาวิเชียรบุรี เปิดเผยว่า การจัดพื้นที่ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้า Otop ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี ได้นำมาสินค้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าและยังเป็นการลดรายจ่ายของผู้บริโภคอีกด้วย ทางห้างบิ๊กซี สาขาวิเชียรบุรี จึงได้จัดพื้นที่ด้านหน้าของห้างให้กับประชาชนนำสินค้ามาจำหน่ายในวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ   

สำหรับเกษตรและประชาชนที่สนใจจะนำสินค้ามาจำหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้างบิ๊กซี สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี หรือ คุณโอ๋ โทร. 089-1234816

อาหาร