สวนสัตว์ขอนแก่นรับบริจาคอุปถัมภ์"แมวน้ำแสนรู้"เพื่อการอนุรักษ์-ขยายพันธ์ุ

8 พ.ย. 2561 19:18 น.
ขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่นเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคเพื่ออุปถัมภ์สัตว์ป่าส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ขณะที่ธนาคารออมสินภาค 11 ถือโอกาสมอบเงินอุปถัมภ์แมวน้ำระหว่างจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำรักธรรมชาติ

วันที่ 8 พ.ย.2561 ที่ส่วนแสดงแมวน้ำได้มีกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำรักธรรมชาติ ของธนาคารภาค 11 และได้มีการแสดงของแมวน้ำแสนรู้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ขณะเดียวกันตัวแทนธนาคารออมสินได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์แมวน้ำ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นร่วมมอบด้วย

 

 

นายธนเชน เคนสิงห์ ผอ.สวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ธนาคารออมสินภาค 11 ได้จัดโครงการเยาวชนรักน้ำรักธรรมชาติ ในสวนสัตว์ขอนแก่นได้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เด็กได้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ ก็เลยมอบเงินอุปถัมภ์แมวน้ำจำนวน 10,000 บาท มีเจตจำนงจุดประสงค์อย่างหนึ่ง ซึ่งคนไทยเป็นชาวพุทธ เวลาไปทำบุญ บริจาค ก็จะนึกถึงวัดวาอาราม สถานสงเคราะห์คนแก่คนชรา ซึ่งสัตว์ป่าเองนั้นก็เป็นทรัพยากรสำคัญของโลก ทุกภาคส่วนควรจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงพันธุ์ให้สามารถอยู่และขยายพันธุ์ต่อไปได้ ธนาคารออมสินก็มองเห็นจุดนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ป่าจากต่างประเทศ เราก็สามารถเลี้ยงดูทำนุบำรุงดูแลได้ ก็เป็นจุดเริ่มต้น ปีนี้เป็นรุ่นแรกที่ธนาคารออมสินอบรมเยาวชน ต้องมีรุ่นต่อไป จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญของสวนสัตว์ต่อไป

 

 

ส่วนแมวน้ำเองนั้น ในอดีตคนจะได้ดูต้องเดินทางไปต่างประเทศ ถ้ามาอยู่ที่เมืองไทย คนไทยก็ต้อนรับ ให้คุณค่าในการรับเป็นลูกหลาน ขณะนี้ในสวนสัตว์ขอนแก่นได้รับแมวน้ำเพศผู้มากจากสวนสัตว์เขาดินจำนวน  1 ตัว จากเดิมมีอยู่แล้ว 4 ตัว ซึ่งมีเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 3 ตัว ซึ่งต้องปรับตัวอยู่รวมกัน เพื่อเทียบคู่ขยายพันธุ์ต่อไป  ซึ่งธนาคารออมสินมองเรื่องการขยายพันธุ์ของแมวน้ำ จึงอุปถัมภ์ในส่วนนี้

 

 

อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสามารถร่วมบริจาคได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ มาร่วมทำบุญเป็นทุนในการเลี้ยงดูแลสัตว์ป่า ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเป็นกุศล บางทีเราก็ทำบุญโดยวิธีการอื่นบริจาคแบบอื่นมากมาย ลองมาทำบุญกับสัตว์ดู จะเป็นการขยายลูกหลานให้อยู่คู่โลกต่อไป ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแมวน้ำเท่านั้น

 

 

และสวนสัตว์ขอนแก่นเองนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน เยาวชนและยังส่งเสริมความรู้ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่สวนสัตว์เองนั้นมีส่วนการศึกษาและส่วนจักแสดงสัตว์ ที่มีทั้งการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า สัตว์หายาก เป็นศูนย์วิจัย เพาะเลี้ยง การเดินป่าศึกษาธรราชาติ แคมป์ปิ้ง ค่ายลูกเสือ และการจัดแสดง การท่องเที่ยวแบบอัธยาศัย มีการจัดให้ชมการแสดงสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่นความสามารถของแมวน้ำแสนรู้ ที่เด็กได้ชมในวันนี้ และยังมีการแสดงสิงโตขาว ป้อนนมแพะ ป้อนอาหารให้กับกวาง และอีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยว