กลุ่มหัตถกรรมจักรสาน 3 หมู่บ้านรวมตัว หาทางออกหลังแขวงการทางแพร่ไล่ที่

8 พ.ย. 2561 16:55 น.
แพร่-กลุ่มหัตถกรรมจักรสาน 3 หมู่บ้านรวมตัว หาทางออกหลังแขวงการทางแพร่ ไล่ที่อ้างอันตรายบนทางหลวง

กลุ่มหัตถกรรมจักรสาน 3 หมู่บ้านรวมตัว หาทางออกหลังแขวงการทางแพร่ไล่ที่ อ้างอันตรายบนทางหลวง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน ที่สำนักงานแขวงการทางจังหวัดแพร่ กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องจักรสาน กว่า 80 ราย จาก 3 หมู่บ้านในเขต ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ เดินทางเข้ามาหาข้อยุติระหว่างกลุ่มกับแขวงการทางแพร่ กรณีข้อพิพาท การตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าของชาวบ้าน ที่มีมากกว่า 80 ร้านบนถนนสายแพร่- น่าน ระหว่างตำบลแม่คำมี ที่มีการก่อตั้งร้านจำหน่ายเครื่องจักรสานมานานกว่า 10 ปี โดยที่ผ่านมาได้รับการออมชอมจากแขวงการทางมาโดยตลอดในการให้ได้มีที่ทำมาหากิน จำหน่ายสินค้าที่มีมากขึ้น สร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชนแห่งนี้ ต่อมา แขวงการทางแพร่ได้มีคำสั่งแจ้งให้รื้อถอน เนื่องจากผิดกฎหมายและเกิดอันตราย แก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและ จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหากยังฝ่าฝืน ทำให้มีต้องมีการหาข้อตกลงกัน และหาทางออก

นาย อนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พันเอกเชิดพงษ์ ชัยบำรุง รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดแพร่ และ นายประสบชัย  ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดแพร่ และ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาหือ โดยให้แขวงการทางแพร่หาข้อยุติ ด้วยการเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ได้ขยับร้านเข้าไป ถอยร่นเข้าไปอีก 5 เมตร โดยปราณ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบของร้านค้า โดยผู้ประกอบการต้องยอมรับและทำตามเงื่อนไข สำหรับแนวทางการปฏิบัติ คือ การให้เจ้าหน้าที่ลงพื้น วัดระยะ ร่วมกับกลุ่มผู้ค้า กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน นัดวันเวลากัน ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่ตกลงกันทุกร้าน

นายประสบชัย  ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางแพร่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ออมชอมและอลุ้มอล่วยมาให้ตลอด แต่ทางกรมได้กำหนดแนวทางมาแบบนี้ทำให้ต้องถือปฏิบัติกันทั่วประเทศในส่วนของแพร่เป็นปัญหามานานต้องได้ร้บการแก้ไขและหากผู้ประกอบการร้านค้าใดยังฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด

วิถีชุมชน