ส่วนราชการ"ด่านขุนทด"จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 1

8 พ.ย. 2561 17:00 น.
นครราชสีมา - ส่วนราชการด่านขุนทด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ เกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานข้างเคียง การบูรณาการกำลังปฏิบัติตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

           วันที่ 8 พ.ย. 2561   พ.ต.อ.ต่อศักด์  จันทรกานตานนท์ ผกก. สภ.ด่านขุนทด ร่วมกับนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ โดยมี  พ.ต.อ.ดิเรก  ปลั่งดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  เดินทางมาร่วมแข่งขันฟุตบอล สานสัมพันธ์  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดความสามัคคี การประสานงานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานข้างเคียง 

 

         การบูรณาการกำลังปฏิบัติตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างชุมชนสีขาว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด  ส่วนราชการฝ่ายปกครองอำเภอด่านขุนทด   สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด  กก.6 ทางหลวง ด่านขุนทด และอาสาตำรวจบ้าน อ.ด่านขุนทด เข้าร่วมการแข่งขัน   

 

 

 

ประชาสัมพันธ์