ชาวอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทร

8 พ.ย. 2561 14:07 น.
อุบลราชธานี- นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทร มีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอใกล้เคียง ร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นสถานที่ให้อนุชนรุ่นหลังทราบประวัติความเป็นมาของอำเภอโพธิ์ไทร และเป็นสถานที่เคารพสักการะ บูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกวัดศรีบุญเรือง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทร โดยมีพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอใกล้เคียง ร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายมนตรา กอซอ นายอำเภอโพธิ์ไทร เปิดเผยว่า สำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทรครั้งนี้ สืบเนื่องจากชาวอำเภอโพธิ์ไทร ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาลหลักเมือง ว่าเป็นสถานที่สำคัญเป็นศูนย์กลางของเมือง  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจให้อบอุ่นและปลอดภัย ทางคณะสงฆ์ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทรทุกหมู่เหล่า จึงได้มีมติพร้อมใจกันจะจัดสร้างศาลหลักเมืองให้มีความสวยงามและเหมาะสม จึงได้เลือกสถานที่ก่อสร้างที่บริเวณด้านทิศตะวันออกวัดศรีบุญเรือง โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอโพธิ์ไทรทุกแห่ง สนับสนุนงบประมาณร่วมกัน โดยตั้งงบประมาณในการก่อสร้างไว้ 6 ล้านบาทนอกจากนี้ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอีกด้วย

ด้านว่าที่ พันตรี จรูญ เจริญสุข นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร กล่าวว่า หากศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นสถานที่ อีกแห่งหนึ่งให้อนุชนรุ่นหลังทราบประวัติความเป็นมาของอำเภอโพธิ์ไทร และเป็นสถานที่เคารพสักการะ บูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพธิ์ไทร ต่อไป

ประชาสัมพันธ์