กลุ่มผู้สูงอายุลำปางฟื้นฟูภูมิปัญญาผลิตตุง-โคมล้านนา

8 พ.ย. 2561 13:15 น.
ลำปาง-กลุ่มผู้สูงอายุลำปางฟื้นฟูภูมิปัญญาผลิตตุง-โคมล้านนาจำหน่ายช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทง

    ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 460 บ้านวังหม้อ ม. 2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเข้าไปดูและสัมภาษณ์การประดิษฐ์โคมของกลุ่มประดิษฐ์โคมบ้านวังหม้อ โดยใช้บ้านหลังดังกล่าวสถานที่ประดิษฐโคม เมื่อไปถึงผู้สื่อข่าวได้พบกับนายบุญมี ปินตาสี เจ้าของบ้านและใช้บ้านตัวเองเป็นสถานฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านก่อนจะพาผู้สื่อข่าวชมกระบวนการและขั้นตอนในการประดิษฐโคม

         นายบุญมีเปิดเผยว่าตนเปิดบ้านให้กลุ่มผู้สูงอายุบ้านวังหม้อเข้ามารวมกลุ่มกันประดิษฐ์โคม ซึ่งใช้ในเทศกาลต่างๆ เช่น โคมไฟประดับบ้านเรือน อาคาร ห้างร้าน ที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ไผ่ และกระดาษสา นอกจากนี้ยังรับประดิษฐ์โคมขนาดใหญ่ รูปแบบต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งการจัดงาน หรือสถานที่ โดยใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ  ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้จะแบ่งหน้าที่ทำงานของตนเองที่ถนัด เพื่อช่วยกันประดิษฐ์โคมตามออเดอร์ที่สั่งมา

 

สล่ามณฑล ปินตาสี ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้สูงอายุบ้านวังหม้อได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อผลิตประดิษฐโคมเพื่อทุกคนจะได้เข้ามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันและสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาการประดิษฐโคมไปสู่ลูกหลานได้อย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย   

 

      การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุบ้านวังหม้อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่รัฐบาลสนับสนุนหมู่บ้านละ 2 แสนบาท  กลุ่ม ตุง-โคมล้านนา เป็น 1 ใน 4 กลุ่ม ของหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และมีออเดอร์สั่งผลิตโคมจากหลายจังหวัดฝนภาคเหนือ ช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงมียอดสั่งผลิตโคมในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบล้านนา รูปแบบประยุกต์ หรือตามที่ลูกค้าต้องการจุดเด่นคือจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายหม้อบูรณกฏะ ลายเอื้องผึ้ง ลายบัวละวง  ซึ่งได้มาจากวัดพระเจดีย์ซาวหลัง กว่า 120 ลาย  ซึ่งได้มาจากวัดพระเจดีย์ซาวหลังกว่า 100 ลาย ขณะนี้มีออเดอร์สั่งผลิตโคมจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง  โดยจะจำหน่ายอยู่ที่ราคา 35 บาทไปจนถึง 200 บาท  สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-7038066

 

คุณภาพชีวิต