หนองคาย ปศุสัตว์ออกให้คำแนะนำเกษตรกรป้องกันโรคระบาดฤดูหนาว

8 พ.ย. 2561 12:25 น.
หนองคาย-เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ ออกแนะนำให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ ในการป้องกันการระบาดโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและในพื้นที่

                        จากการที่อากาศช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้สัตว์อ่อนแอและเกิดโรคระบาดได้ง่าย ประกอบกับจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดน จึงต้องมีความเข้มงวดและป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและในพื้นที่เอง

                        ช่วงนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ ได้ออกไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีก โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่โรดไทยตามบ้าน ที่มีอยู่กว่า 32,000 ตัว และไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบฟาร์ม ที่มีอยู่กว่า 18,300 ตัว ให้รู้จักวิธีการดูแลสัตว์ปีกที่เลี้ยงให้แข็งแรง และปลอดจากโรคระบาด และหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิสูจน์และควบคุมพื้นที่ทันที อีกทั้งยังได้แนะนำให้เกษตรกรได้ให้ทำตาข่ายป้องกันนกตามเล้าไก่ ทำผ้าใบกันลม ระมัดระวังพาหะบุคคลเข้าออก ให้อาหาร-น้ำที่สะอาด และวิตามินเสริมเพื่อให้สัตว์ไม่เครียดและแข็งแรงในช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย.

 

คุณภาพชีวิต