กิจกรรมทำบุญนำพระภิกษุออกบิณฑบาต นำอาหารแจกผู้ยากไร้

8 พ.ย. 2561 10:51 น.
เพชรบูรณ์- อบต. น้ำชุน พร้อมใจกับ ผู้นำหมู่บ้านจัดกิจกรรมทำบุญนำพระภิกษุออกบิณฑบาตเพื่อนำอาหารข้าวสารอาหารแห้งแจกผู้ยากไร้ในชุมชน

 

        อบต.น้ำชุนร่วมกับคณะผู้นำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมทำบุญบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห่งเพื่อผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำชุน โดยพระพัฒนพงษ์ เทืองน้อย กำนันตำบลน้ำชุนซึ่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุฉายา "สุรวังโส" พร้อมพระภิกษุในเขตตำบลน้ำชุนจำนวน 25 รูป เดินบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้านโดยใช้ระยะเวลารวม 5 วัน หลังจากนั้นจะมีการนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตไปมอบให้ผู้ยากไร้ในเขตตำบลน้ำชุนจำนวน 250 หลังคาเรือน อย่างไรก็ตามบรรยากาศการทำบุญตักบาตรดังกล่าวเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนพระภิกษุเดินผ่าน ต่างมีชาวบ้านทั้งขายหญิงผู้สูงอายุและเด็ก จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมารอตักบาตรกันตลอดสองฟากฝั่งถนนในหมู่บ้าน

       นางภรภัทร เทืองน้อย นายกอบต.น้ำชุน กล่าวว่า กิจกรรมนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. โดยพระภิกษุจำนวน 25 รูปเดินบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านต่างๆวันละ 3-4 หมู่บ้านรวม17 หมู่บ้าน และวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งจะมีการนำข้าวสารอาหารแห้งจากการบิณฑบาต จะนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ จำนวน 250 ครอบครัว ซึ่งปกติกิจกรรมนี้ทางหมู่บ้านและทางครอบครับจะทำกันเองต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 แต่เนื่องจากปีนี้เนื่องจากกิจกรรมนี้ชาวบ้านให้ความสนใจและมีการขยายมากขึ้น ฉะนั้นเพื่อเป็นยกระดับกิจกรรมนี้ทางอบต.จเข้ามามีส่วนร่วม

        ต่อมาเวลา 15.00 น.วันเดียวกัน ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำชุน ต.น้ำชุน นายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานแจกข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเพื่อผู้ยากไร้ โดยมีนางภรภัทร เทืองน้อย นายกอบต.น้ำชุน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว โดยชาวบ้านในเขตพื้นที่ต.น้ำชุนซึ่งเป็นผู้ยากไร้จำนวน 250 ครัวเรือน เข้ารับข้าวสารอาหารแห้งดังกล่าว และมีพระพัฒนพงษ์ เทืองน้อย, นายชวดล เทืองน้อย อดีตกำนันตำบลน้ำชุนและน.ส.จิราพร เทืองน้อย สมาชิกอบจ.เพชรบูรณ์ เขตอ.หล่มสักร่วมแจกฯทำให้ ชุมชนที่ ยากไร้ ได้มีอาหารอาหารแห้งประทังชีวิตในวันต่อไป

 

ขอขอ3

ขอ1ขอ4

วิถีชุมชน