(คลิปข่าว) พาณิชย์เร่งส่งออกน้ำมันปาล์ม

7 พ.ย. 2561 11:03 น.
พาณิชย์เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มลดสตอกในประเทศเพื่อลดสตอกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติและรักษาเสถียรภาพราคา ด้านผู้ผลิตไบโอดีเซลรายใหญ่สเปนสนใจซื้อแสนเมตริกตัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน วิชัย โภชนกิจ เผยว่า จากมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยเร่งผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อลดสตอกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศหาตลาดส่งออกน้ำมันปาล์ม โดยขณะนี้ได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ในการติดต่อจากบริษัท เรปโซล (Repsol) ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรายใหญ่ของประเทศสเปน แจ้งความประสงค์ซื้อน้ำมันปาล์มของไทยปริมาณ 100,000 เมตริกตันต่อปี ใน 2 ปีข้างหน้า (ปี 2562-2563) 

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค