(คลิปข่าว) ครม.ไฟเขียวฟรีวีซ่า 21 ชาติรวมจีน ฟื้นท่องเที่ยวโค้งสุดท้าย

7 พ.ย. 2561 08:06 น.
6 พ.ย.2561- เวลา 15.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใดก็ได้เป็นการชั่วคาว พ.ศ.2561 โดย ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมลงตราของคนต่างด้าวครอบคลุม 21 ประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ไต้หวัน บัลเกเรีย โรมาเนีย เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว เป็นเวลาไม่เกิน15 วัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง(Visa On Arrivl) จากเดิมที่ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวจำนวนเงิน 2,000 บาท เป็นให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราว60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ได้ตรวจสอบข้อมูลสถิติผู้โดยสารที่มาขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางของด้านตรวจคนเข้าเมือง พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 จนปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ครม.มีมติดังกล่าว เนื่องจากอยากจะเป็นแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศให้มากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค