(คลิปข่าว) เชิญชมนิทรรศการ 250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

7 พ.ย. 2561 07:44 น.
ทำพิธีเปิดกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับนิทรรศการ 250 ปี พระเจ้ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร นิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ซึ่งครบรอบ 250ปีไป เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทำพิธีเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนิทรรศการ 250  ปี  พระเจ้ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร นิทรรศการพิเศษเนื่องในงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธาน โดยบอกว่า  นิทรรศการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เพราะวันที่ 6 พ.ย. เป็นวันครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  รัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติไทยที่สมเด็จบูรพกษัตริย์และบรรพชนของเราได้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งบ้านเมืองและสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่างๆสืบมาจนถึงวันนี้ นิทรรศการครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้เยาวชนและผู้สนใจได้รับทราบ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

นิทรรศการ 250  ปี  กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร นิทรรศการพิเศษเนื่องในงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี  จัดขึ้นที่โถงกลาง อาคารสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ตั้งแต่วันนี้ ยาวไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. ปีหน้า

 

ศิลปะวัฒนธรรม