มข.จัดเต็ม!! สีฐานเฟสติวัล2018 ชูวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม

6 พ.ย. 2561 15:00 น.
จังหวัดขอนแก่น - ม.ขอนแก่น แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่สีฐานเฟสติวัล 2018 ชูวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม บุญสมมาบูชาน้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลังเป็นอีกกิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสาน

 

            วันที่ 6 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผอ.ททท.ขอนแก่น แถลงข่าว Sithan KKU Festival 2018 สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561   

 

 

 

           รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เป็นปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงวันลอยกระทง ประเพณีสำคัญของไทย ในปีที่ผ่านมากระแสตอบรับดีจากทั้งในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ทำให้ปีนี้จึงยังคงรูปแบบแนวคิดสำคัญคือ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” เพื่อเป็นการทำนุบำรุง อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และยังยกระดับการจัดงานระดับท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับสากล

 

 

 

            ซึ่งการจัดงานสีฐานเฟสติวัล เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ผ่าน 2 เสาหลักทางทการศึกษาที่สำคัญ คือเสาหลักที่ 3 Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ และเสาหลักที่ 4 Creative Economy เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาในเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาและพัฒนาภาคอีสานตลอดระยะเวลากว่า 54 ปี

 

 

 

         สำหรับกิจกรรมสีฐานเฟสติวัลจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พ.ย.2561 ที่บริเวณบึงสีฐาน โดยวันแรกคือวันที่ 20 พ.ย.ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบูชาพระอุปคุต ช่วงเย็นขบวนแห่ขันหมากเบ็งสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.พร้อมกับมีพิธีเปิดงาน โดยมีการแสดงของคณะหมอลำ การประกวดวงลูกทุ่งและการแสดงหุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ

 

 

 

           วันที่ 22 พ.ย. 2561 มีกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่องน้ำ การประกวดวงโปงลาง ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ขบวนแห่ง KKU Carnival ตอนกลางคืนมีการแสดงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ และวันที่ 23 พ.ย. 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีการจัดขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศประจำปี ขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมงานสามารถลอยกระทงที่บึงสีฐานได้ตลอดการจัดงาน

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม