(คลิปข่าว) รัฐเร่งแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ

6 พ.ย. 2561 11:03 น.
รัฐหารือสมาคมประมงฯ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง-ราคาสัตว์น้ำตกต่ำ โดยเฉพาะปลาหมึกกล้วย พร้อมดำเนินการทันทีเป็นมาตรการเร่งด่วน ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว จะตั้งคณะทำงาน จัดทำข้อมูลการตลาดสินค้าสัตว์น้ำทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ระบุ จากการหารือร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการภาคแรงงานประมง และการแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำ โดยเฉพาะปลาหมึกกล้วยนั้น ได้สั่งการให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน คือ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งจะรับซื้อหมึกกล้วยเก็บไว้ในห้องเย็นและจัดประชุมแพปลา ตลาดปลา ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารตามระบบอย่างถูกต้อง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว จะตั้งคณะทำงาน คือ กรมประมง กรมการค้าภายใน องค์การสะพานปลา ภาคเอกชน นักวิชาการ จัดทำข้อมูลการตลาดสินค้าสัตว์น้ำทั้งห่วงโซ่อุปทาน มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค