ลำปางเปิด CARE Center "สร้างงาน สร้างชีวิต ลดการกระทำผิด คืนคนดีสู่สังคม"

6 พ.ย. 2561 09:40 น.
ลำปาง-ลำปางเปิดCARE Center (ศูนย์แคร์) "สร้างงาน สร้างชีวิต ลดการกระทำผิด คืนคนดีสู่สังคม" แก่ผู้ถูกคุมคุมประพฤติ เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามผลในภาพรวมในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้พ้นโทษทั้งจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมไปถึงยังเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องเสนอต่าง ๆ

เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2561 นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางฯ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ตันติประภา ประธานมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการ CARE Center ของจังหวัดลำปางเพื่อเป็นศูนย์บริการกลางในการให้ความช่วยเหลือด้านการมีงานทำเป็นหลัก แก่ผู้กระทำผิดที่ถูกคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามผลในภาพรวม เรื่องของการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้พ้นโทษทั้งจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมไปถึงยังเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องเสนอต่าง ๆ

 

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง   กล่าวว่า  ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดลำปางมีสถิติของจำนวนผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางกว่า 3,000 รายกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ หากว่างงานไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ลดการกระทำผิด และช่วยคืนคนดีให้กลับคืนสู่สังคมอย่างถาวร ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์บริการ “แคร์” ขึ้น

 

"เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ อาทิเช่น การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ การสงเคราะห์ทุนการศึกษา การส่งผู้ถูกคุมประพฤติเข้ารับการฝึกทักษะประกอบอาชีพ การสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุน และการร่วมประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำช่องทางหางานทำผ่านสื่อออนไลน์ Job Box "นางจิราวรรณ กล่าว

 

นางจิราวรรณ กล่าวอีกว่า ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน จัดหาสถานประกอบการไว้รองรับการหางานทำให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติเพื่อเป็นตัวอย่างของการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ทางมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ได้ทำการมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ในการลงทุนค้าขายส้มตำ

 

นอกจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ยังได้ทำการจัดสถานที่ให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานฯ ได้มาออกร้านขายกาแฟ ตลอดจนได้มีการทดลองสถานที่เปิดเป็นตลาดประชารัฐ ให้ผู้ถูกคุมประพฤติและครอบครัวได้ทำการลองจำหน่ายผลผลิตสินค้าต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตจะได้มีการเปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้า “ตลาดประชารัฐ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง” สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการมีอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติอีกทางหนึ่ง และเป็นการสร้างงาน สร้างชีวิต ลดการกระทำผิด คืนคนดีสู่สังคมอีกด้วย

 

ภาคประชาสังคม