พาณิชย์เชื่อราคาข้าวพุ่งสูง เกษตรกรอย่าเพิ่งขายข้าวสดหมด

5 พ.ย. 2561 16:35 น.
ศรีสะเกษ-พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อปีนี้ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งสูง วอนเกษตรกรอย่าเพิ่งขายข้าวสดหมด รัฐบาลมีโครงการชะลอข้าว นำเงินไปใช้ก่อน พร้อมมีค่าเก็บรักษาข้าวตันละ 1,500.-บาท จ่ายพร้อมทั้งก้อนในวันรับเงิน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะะเกษ นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ, นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, นายไพรชยนต์ ชนะกาล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และนายสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ทำนาข้าว ข้าวนาปี ปี2560/61 โดยเฉพาะราคาข้าวนาปีในปีนี้ ที่พ่อค้าเปิดโรงสีประกาศรับซื้อราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านๆ มา พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน หลังจากพบว่าโรงสีข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับซื้อข้าวสดที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จแบบไม่ต้องตากให้แห้ง ไม่ต้องลดความชื้นลง รับซื้อตันละ 14,500 -บาท และยังมีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมในวันนี้เชื่อว่าราคาข้าวจะมีการขยับราคารับซื้อสูงขึ้นไปจนชนเพดานราคาตันละ 20,000.-บาทเป็นอย่างน้อย

        นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ แถลงว่า เนื่องจากสถานการณ์การรับซื้อข้าวในประเทศไทยในระยะนี้ เปิดราคารับซื้อมาสูงมาก สาเหตุก็เนื่องจากข้าวในประเทศในปีนี้จะไม่ค่อยมีข้าว เพราะหลายจังหวัดพื้นที่กระทบฝนทิ้งช่วง และน้ำท่วม แต่มีความต้องการสูงเท่าเดิม พ่อค้าต่างวิ่งหารับซื้อข้าวกัน เรียกได้ว่าข้าวเป็นทองกันเลย ราคาข้าวที่เปิดรับซื้อข้าวสดแบบเกี่ยวเสร็จนำส่งโรงสีเลย รับซื้อมาเมื่อต้นสัปดาห์แล้ว ตันละ 13,500.-บาท แต่วันนี้ผ่านมาเพียง 7 วัน วันนี้รับซื้อ ตันละ 14,500.-บาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจจะชนเพดาน ตันละ 20,000.-บาท หากเกษตรกรมียุ้งฉาง มีที่เก็บก็อยากจะให้รอราคาที่สูงกว่านี้ พร้อมกันนี้ก็จะเร่งคณะกรรมการ กนข.จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมหาหรือ และออกจัดทำโครงการชะลอการขายข้าว ซึ่งมี ธนาคาร ธ.ก.ส.เป็นเลขานุการในการดำเนินงานอยู่ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าพร้อมแล้วด้วย

            นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้พนักงาน ธ.ก.ส.ในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการจ่ายเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปี2560/61 ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง 22 อำเภอ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมซักซ้อมหลักการ ขั้นตอนวิธีปฎิบัติให้กับพนักงานในพื้นที่ครบถ้วนแล้ว หากเกษตรกรตากข้าวจนแห้งความชื้อนอยู่ที่ไม่เกิน 15% แล้วเก็บขึ้นยุ้งฉาง แจ้งรายชื่อมาที่พนักงาน ธ.ก.ส.ในทุกอำเภอ ทุกตำบลได้เลย พนักงานจะเร่งออกไปตรวจวัดปริมาณข้าว จ่ายสินเชื่อโครงการชะลอข้าวให้ทันที พร้อมรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเก็บรักษาข้าวไปพร้อมในคราวเดียวกันเพิ่มอีก 1,500.-บาทในวันรับเงินกู้ทันทีเช่นกัน ซึ่งวันนี้ทาง ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะกดษ มีความพร้อมสูงในการจ่ายสินเชื่อตามโครงการชะลอการขายข้าว ก็วอนเกษตรกรทุกท่านที่มีข้าว อย่าเพิ่งรีบด่วนขายข้าวสดหมด ขอให้ลดความความชื้นลง นำเก็บรักษาไว้ในยุ้งฉาง และเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือนก่อน เพื่อรอราคา โดยคาดว่า ราคาข้าวปีนี้จะสูงมากเช่นกัน

 

 

 

      และ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ทำการลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวของเกษตรกร ขณะนี้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการประชาคม เพื่อยืนยันพื้นที่แปลงทำนาข้าว ในการรับเงินสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงพันธุ์ข้าว ไร่ละ 1,500.-บาท ไม่เกิน 12 ไร่ นั้น คาดว่าจะมีการจ่ายในราวสิ้นเดือนนิ้ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยการโอนของกรมบัญชีกลางเข้าไปที่บัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่มีอยู่กับ ธนาคารฯ ธ.ก.ส.จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของ ธ.ก.ส.ที่จะเร่งจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และผ่านการประชาคมของหมู่บ้านชุมชนทุกราย

      อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้ชวนให้เกษตรกร และผู้นำชุมชน ได้สแกนคิวอาร์โค้ด ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ในเพสของ ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ เพื่อรับข้อมูลข้าวสารจาก ธ.ก.ส.และสอบถามเรื่องราว ธ.ก.ส.เงินกู้ เงินฝาก บริหารโอนเงิน จ่ายบิล รวมทั้งโครงการต่างๆ จาก ธ.ก.ส.ได้ฟรีทุกวันด้วย

 

 

 

 

เกษตร