เครือข่ายอนุรักษ์ยื่นหนังสือต่อต้านก่อสร้างสวนน้ำบนเทือกเขาป่าภูขี้ไก่

2 พ.ย. 2561 19:15 น.
เพชรบูรณ์-กลุ่มอนุรักษ์ยื่นหนังสือ ต้านการทำลายสภาพภูเขาสร้างสวนน้ำบนเทือกเขาต้นน้ำ แม่น้ำป่าสัก ให้จังหวัดเร่งสอบเอกสารเพิกถอนซุกอยู่ในหน่วยงานไหน ปปท. หรือ กรมที่ ดิน

         วันที่ 2 พ.ย.2561 เมื่อเวลา 10.00น.ตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ (ทสม.)พร้อมด้วย เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยับยั้งการปรับไถพื้นที่ป่าภูขี้ไก่ของชุมชนธรรมชาติ บนป่าภูขี้ไก่ อ.หล่มเก่า และหล่มสัก บนเนื้อที่ 1,800ไร่ เพื่อทำเป็นสวนน้ำแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้จัดการลงนาม MOU 8ฝ่ายเพื่อพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยว และยังมีการจัดแจกรถกระบะแก่ผู้ที่ซื้อที่ดิน และบัตรเข้าเข้าสวนน้ำตลอดชีพแก่ผู้ร่วมงาน

        โดยข้อเรียกร้อง 5ข้อ 1.ขอให้ชุมชนธรรมชาติ ยุติการดำเนินการใดใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการดำเนินตามกฎหมายจะแล้วเสร็จ ข้อ2. ขอให้โครงการสวนน้ำธรรมชาติดำเนินการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่อยู่บนพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น A และ B ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จอาจส่งผลกระทบด้านต่างๆภายในพื้นที่ได้ 3.ขอให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อสังคมต่อไป 4.ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการรุกป่าไม้อย่างจริงจัง และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป 5.เครือข่ายภาคประชาชนขอให้กำลังใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวในการดำเนินการตรวจสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสงวนไว้ซึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกหลานตราบนานเท่านาน

              ด้านนายศักดา พิทักษ์ปาทาน เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้โชว์แผนที่พร้อมกล่าวว่าที่พวกตนมาในวันนี้เรื่องธะธรรมชาติจุดตั้งอยู่จุดศูนย์กลางและรอบทั้งหมดเป็นป่าในเมื่่อรอบทั้งหมดเป็นป่าแล้วทำไมตรงกลางเป็นไข่แดงแบบนี้สงสัยว่าออกมาได้อย่างไรชอบธรรมหรือเปล่า ที่ดินก็ดี ป่าไม้ก็ดี น่าจะดูในจุดตรงนี้ว่าถูกต้องไหม สร้างทับที่ทั้งหมด 50กว่าแปลงจะมีถูกอยู่ 7-8แปลง ในเมื่อมันอยู่ด้วยกันถูกต้องอีก 50กว่ากลับไม่ถูกต้อง จริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ซึ่งทุกคนสงสัยและไม่น่าจะเป็นไปได้ และตั้งข้อสังเกตว่าชาวบ้านแถวนั้นก็เยอะแยะที่ต้องการแต่ออกไม่ได้ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวของช่วยดูหน่อย แต่ถ้าถูกต้องจริงเราก็ไม่ว่าอะไรและต่อไปต้องออกให้กับชาวบ้านบ้าง

        จากนั้นได้เข้ายื่่นหนังสือถึงนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนรับของเครือข่ายฯในวันนี้ พร้อมเปิดเผยว่าเรื่องนี้มี 2ส่วน บางส่วนอยู่ในพื้นที่ลาดชั้นสูงและเขา ส่วนหนึ่งก้ำกึ่ง ส่วนหนึ่งอยู่ข้างนอกเลยและต้องลงลายระเอียดจับพิกัดที่แน่นอน บางทีพูดกับเอกสารไม่เหมือนกันซึ่งต้องนำ จีพีเอส ไปจับหลักฐานว่าเป็นอย่างไร บางแปลงอาจเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ บางแปลงอื่นๆอาจอยู่ในพื้นที่ที่สามารถออกโฉนดได้ก็ได้ ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างตรวจสอบ และมีคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรา 61  คือการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

สวน 1

 

ส่วน1

วิถีชุมชน