สั่งปิดประตูเขื่อนราษีไศล หวั่นกระทบนาปรังไม่มีน้ำ

1 พ.ย. 2561 15:35 น.
ศรีสะเกษ-เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สั่งปิดประตูเขื่อนทันทีในวันนี้ หลังจากที่ประชุมพบว่า วิกฤตสถานการณ์น้ำในอ่างเหลือน้อย หวั่นเกษตรกรไม่มีน้ำที่จะทำนาปรัง คาดการณ์แห่ทำนาปรังเพิ่ม เพราะราคาข้าวสูงขึ้นกว่าทุกปี

         วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ เขื่อนราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำ ปิด - เปิด ประตูระบายน้ำ โครงการเขื่อนราษีไศล โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานโดยตำแหน่ง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งวันนี้ได้มอบหมายปลัดจังหวัดเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอันประกอบด้วย ผอ.ส่วนประสานงานและบริการจัดการลุ่มน้ำมูลตอนล่างหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอรัตนบุรี, ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และ ผู้แทนนายอำเภอโพนทราย, หนองฮี และสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สมัชชาลุ่มน้ำมูล สมัชชาป่าบุงป่าทาม และมี นายปัญญา ประชากุล นายช่างชลประทานอวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ เขื่อนราษีไศล เป็นเลขานุการฯ ได้ร่วมประชุมหารือกัน ถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนราษีไศล อันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรใน 3 จังหวัดโดยตรง โดยที่ประชุมพบว่าวันนี้ระดับน้ำที่เก็บกักในอ่าง อยู่ที่ระดับ 117.82 ม.รทก ในปริมาณ 59.812 ล้านลูกบาตรเมตร ต่ำกว่าปีที่แล้วในห่วงเวลาเดียวกัน 1.73 เมตร ซึ่งหากปล่อยให้น้ำไหลออกไปจากประตูอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในอ่าง และอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่จะทำนาปรังในปีนี้อย่างแน่นอน เพราะราคาข้าวดี เกษตรกรจะแห่ทำนาปรังเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงลงมติ ให้มีการเก็บกักน้ำอยู่ที่ระดับ 119.0 ม.รทก.

 

 

 

       นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการประชุมของ คณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำ ปิด - เปิด ประตูระบายน้ำ โครงการเขื่อนราษีไศล ซึ่งมีวาระที่จะต้องพิจารณาร่วมกันหลักๆ ก็คือ การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนราษีไศล เพราะที่ประชุมเชื่อว่าขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว และจะไม่มีพายุฝนตกลงอีกเลยจึงการเข้าสู่ฤดูแล้ง หวั่นว่าในหน้าแล้งนี้จะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงในอ่าง ในลำน้ำมูล แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ในปีนี้ราคาข้าวสูงขึ้นมากกว่าทุกปี มีการคาดการว่าเกษตรกรจะแห่ทำนาปรังเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี จึงเชื่อว่าน้ำอาจจะไม่เพียงพอที่จะปล่อยไปให้เกษตรกรทำนาปรัง หากไม่มีการวางแผนในการเก็บกักน้ำ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า วันนี้เป็นต้นไป ให้เจ้าหน้าที่ปิดประตูเขื่อนราษีไศล ทันที และให้มีมติในการเก็บกักน้ำในอ่างให้อยู่ในระดับ 119.0 ม.รทก. ซึ่งเจ้าหน้าที่เขื่อนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ของคณะกรรมการ ก็ได้ปฎิบัติตามทันที คือ ปิดประตูเขื่อนทุกบานทันที ขณะเดียวกันก็ให้มีการหล่อเลี้ยงน้ำในลำน้ำมูล ใต้อ่างเก็บน้ำ ที่จะต้องปิดประตูเขื่อนหัวนา ที่ตั้งอยู่ในอำเภอกันทรารมย์ ด้วย โดยให้เขื่อนทั้ง  2 แห่ง ได้ประสานข้อมูลในการเก็บกักระดับน้ำให้สอดคล้องกัน เพื่อเกษตรกรจะได้มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง และทำนาปรังด้วย

 

 

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการในภาคส่วนของเกษตรกร ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์ และร้อยนเอ้ด ได้นำเสนอข้อมูลในวาระอื่นๆ อีกด้วยว่า ในขอบอ่างเก็บกักน้ำ ประตูระบายน้ำในหลายแห่งได้เกิดการชำรุดจากอายุการใช้งาน ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการขึ้นมาเป็นเอกสารแล้ว ขอความร่วมมือให้กองเลขาฯ ได้ติดตามงบประมาณในการซ่อมแซมด้วย เพราะหากปิดประตูน้ำ แต่ประตูระบายน้ำชำรุด แตกหัก พังเสียหาย ก็จะทำให้ไม่มีผลต่อการเก็บกักเต็มร้อยเปอร์เซ็น น้ำจะยังไหลออกตามรอยแตกของขอบอ่างไปอย่างสูญเปล่าด้วย

 

 

 

 

ทำมาหากิน