ชาววังเหนือลำปางเฮสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำวังสร้างเสร็จสมบูรณ์

1 พ.ย. 2561 10:25 น.
ลำปาง-ชาววังเหนือลำปางเฮสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำวังสร้างเสร็จสมบูรณ์ หลังสะพานเก่าถูกน้ำซัดพัง

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมวิศวกรโยธาและนายช่างโยธาเข้าตรวจสอบสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำวังแห่งใหม่ระหว่างบ้านห้วยข่อย ม.7 ต.วังเหนือ- บ้านแม่สุข ม.3 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายโชค จะงาม กำนันตำบลวังเหนือ ในฐานะประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังเหนือ ร่วมตรวจสอบและให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านสะพานแห่งใหม่นี้ได้ตามปกติ  

 

          ทั้งนี้สะพานเดิมนั้นได้เกิดพังทรุดตัว ไม่สามารถใช้งาน อันเนื่องมาจากน้ำป่าไหลหลากทำให้สะพานคอนกรีตพังลงและ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุขวังเหนือ ม.7 ต.วังซ้ายอ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2560 ล่าสุด โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

 

 
 

         ทั้งนี้การเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กองช่างได้ทำการสุ่มเจาะความหนาและความกว้างความยาวของโครงการ ซึ่งมีขนาดสะพานผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ยาว 50.00 ม. สูง 4.00 ม. พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1 ช่อง (2.10 x 2.10) ยาว 12.00 ม. จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ 5,327,000.-บาท ก่อสร้างด้วยเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายโชค จะงาม กำนันตำบลวังเหนือ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการก่อสร้างสะพาน และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในพื้นที่ดังกล่าว ด้านนายอุดม ปอสี ผู้ใหญ่บ้านแม่สุขวังเหนือ ม.7 ต.วังซ้ายอ.วังเหนือ จ.ลำปาง เปิดเผยว่าชาวบ้านตำบลวังซ้ายและตำบลวังเหนือรอคอยสะพานแห่งใหม่นี้มานานเกือบปีเศษหลังจากสะพานเดิมถูกน้ำป่าซัดจนพังทลายใช้งานไม่ได้ แต่ต้องของพระคุณอบจ.ลำปางที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และได้สัญจรผ่านข้ามแม่น้ำวังได้อย่างสะดวกสบาย  

 

 

ประชาสัมพันธ์