ประกันสังคมปลื้ม!! คว้ารางวัลสนับสนุนฯการออมดีเด่นปี2561

31 ต.ค. 2561 21:00 น.
กรุงเทพมหานคร -รักษาการเลขาธิการ สปส. ปลื้มสำนักงานประกันสังคม คว้ารางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 ลั่น สปส,พร้อมก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงาน มีหลักประกันที่มั่นคงต่อไป


            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม(สปส.)ได้ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมระบบการออมของคนไทยทุกภาคส่วน รวมถึงแรงงานนอกระบบ เพื่อการดำรงชีพยามชราภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ มีหลักประกัน และมีโอกาสสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคต ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยตั้งแต่วัยทำงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ยามชราภาพ และเป็นการสร้างช่องทางผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อการชราภาพให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินบำนาญเพื่อความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ อย่างทั่วถึง ซึ่งผลจากการร่วมมือถือว่าประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี
                             

         โดยในวันนี้ ( 31 ตุลาคม 2561) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมการออมให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบำนาญของรัฐ

 

 

 

 

 

          ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในการนี้สำนักงานประกันสังคมได้รับเกียรติเข้ารับ “รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561” ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้ นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

 

         "และนับเป็น อีกหนึ่งรางวัลที่สำนักงานประกันสังคมภาคภูมิใจในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงาน มีหลักประกันที่มั่นคงต่อไป "รักษาการเลขาธิการ สปส.กล่าวในที่สุด 

 

 


            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  รักษาการเลขาธิการ สปส.

คนดี คนเด่น