ผปก.รายแรกได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเมืองมะขามหวาน

31 ต.ค. 2561 16:11 น.
เพชรบูรณ์ - ผู้ว่าฯสืบศักดิ์ มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานเตรียมชิ้นปลา ระดับ 1 ให้กับ"บริษัทจุลไหมไทย จำกัด" ซึ่งเป็นบริษัทแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

 

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานเตรียมชิ้นปลา ระดับ 1 ให้กับ บริษัทจุลไหมไทย จำกัด ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

           ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ บริษัทจุลไหมไทย จำกัด      ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานเตรียมชิ้นปลา ระดับ 1 และส่งให้สำนักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) ดำเนินการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

 

 

 

           ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รับการรับรองแล้ว เพื่อให้นำไปใช้เป็นเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถ และเป็นเกณฑ์ในการบรรจุคนเข้าทำงาน ซึ่งเป็นบริษัทแรกในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

 

 

คนดี คนเด่น