ชาวเขาเผ่ามูเซอลำปางสร้างแบรนด์กาแฟ"ปางม่วงโค-ออฟ Pang Muong coffee"

31 ต.ค. 2561 12:54 น.
ลำปาง-บ้านปางม่วงปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า100 เปอร์เซ็นต์ประมาณ500 ไร่ ผลิต 300ตันต่อปี เป็นกาแฟคุณภาพมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นปัจจุบันคนชุมชนปางม่วงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นธุรกิจรูปแบบสหกรณ์ผลินคั่วกาแฟในนาม" กาแฟ"ปางม่วงโค-ออฟ Pang Muong coffee"ตั้งแต่การปลูก แปรรูป คั่ว ออกจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้ชิมกาแฟแท้ๆ"วิถีชุนคนดอย"

          กาแฟ”ปางม่วงโค-ออฟ Pang MUang coffee” ตั้งอยู่บ้านปางม่วง ม.13 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง เป็นการรวมตัวของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ(ลาหู่)ตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน สูงจากน้ำทะเล 900 เมตร ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์มีแม่น้ำสอยไหลผ่านอากาศเย็นตลอดทั้งปีมีประชากร65หลังคาเรือน71ครอบครัวมีเกษตรกรมีอาชีพทำสวนปลูกกาแฟ มะคาเคเมีย พลับ อาโอกาโด   

 

          นางสาวกิตตินันทา กิตติคุณ  อายุ 33 ปี เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วงจำกัด เปิดเผยว่า บ้านปางม่วงปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า100 เปอร์เซ็นต์ประมาณ500 ไร่ ผลิต 300ตันต่อปี  เป็นกาแฟคุณภาพมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นปัจจุบันคนชุมชนปางม่วงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นธุรกิจรูปแบบสหกรณ์ผลินคั่วกาแฟในนาม”  กาแฟ”ปางม่วงโค-ออฟ Pang Muong coffee”ตั้งแต่การปลูก แปรรูป คั่ว   ออกจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้ชิมกาแฟแม้ๆ”วิถีชุนคนดอย”

 

กาแฟของเราคุณภาพมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขณะนี้อยู่ในช่วงโปรโมทและจำหน่ายตามออนไลป์ และส่งตามออร์เดอลูกค้าสั่งส่งเป้าหมายต่อไปจะนำสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟส่งในประเทศและต่างประเทศ ช่วงนี้อยู่ในโปรโมทกาแฟเราจะการแต่งชุดประจำเผ่าเพื่อดึงดูดลูกค้า แสดงให้เห็นว่ากาแฟปางม่วงโค-ออฟ Pang Muong coffee”ของเรามีคุณภาพกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจริงๆ

 

วิถีชุมชน