รู้ยัง!! "แอปพริเคชั่น Echo VE" ตัวช่วยทำให้เก่งภาษา

29 ต.ค. 2561 19:30 น.
ลำปาง-วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกจัดอบรมและขยายผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ ด้วยการนำ"แอปพริเคชั่น Echo VE" มาเป็นตัวช่วยให้"เด็กอาชีวะ"เก่งภาษา สามารถล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ และประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานได้

 

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา  จ.ลำปาง ได้มีจัดโครงการฝึกจัดอบรมและขยายผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ  โดยผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา มอบหมายให้          นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิด นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และทีมงานบริษัท วิสดอมไวท์ จำกัด ผู้ดำเนินงาน

 

 

         สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดฝึกอบรมและขยายผลให้นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 130000 คนทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้แอปพริเคชั่น Echo VE ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ โดยมีสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม 5 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รวมจำนวนกว่า 200 คน

 

 

        นายโสภณวิชญ์ ทิพย์กัญญานนท์ กล่าวว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับเด็กอาชีวะเป็นอย่างมาก อาจจะไม่ใช่ภาษาที่สาม เพราะปัจจุบันมีภาษาให้ได้เรียนรู้จำนวนมาก  แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากล เพราะทุกวันนี้เราจะต้องใช้ในการติดต่อประสานงาน วันนี้ทางผู้ดำเนินงาน มีเทคโนโลยีที่สามารถมาตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นก็คือการเรียนผ่านแอปพริเคชั่น ซึ่งสามารถเรียนนรู้ บนแทปแลต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งตอบโจทย์กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในยุคสมัยนี้มาก

 

        ด้านนางสาวธารารัตน์ มาลาพงษ์ หัวหน้าทีมดำเนินงาน โครงการฯ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จัก  แอปพริเคชั้น Echo VE และมาสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านแอปพริเคชั้น ในแอปพริเคชั่นดังกล่าวแบ่งออกเป็น 11 หมวด ถูกบรรจุบทเรียน 9 หมวดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวศึกษา  และ 2 หมวดวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  สามารถล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ และประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานได้เช่นเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตาม

 

         นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(iมว.ศธ.) กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้จัดทำแอปพริเคชั่น Echo VE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะกว่า 130 บทเรียน คลอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บทเรียนได้รับการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ฝึกฝนผ่านการจำลองสถานการณ์ต่าง แอปพริเคชั่นรนี้รู้สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้ง 2 ระบบดาวน์โหลดฟรีระบบ Android ดาวน์โหลดใน Google Play และระบบ IOS ดาวน์โหลดใน App Store แอปพริเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

 

ประชาสัมพันธ์