ศิษย์เก่าวนศาสตร์ มก.ทอดผ้าป่าช่วยช้าง

28 ต.ค. 2561 21:15 น.
ลำปาง-"พิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์" นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มก. ประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูบาสรยุทธ สรัญโญ เจ้าอาวาสวัดด่านจำค่า จังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสมามัคคี"ทอดผ้าป่าช่วยช้าง"ขึ้นซึ่งมีการจัดขบวนผ้าป่านำต้นผ้าป่าไว้บนหลังช้างก่อนจะแห่ผ้าป่าก่อนจะเข้าไปใน "อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์"ประกอบพิธีทางศาสนาประกอบพิธีทอดผ้าป่าช่วยช้าง

 

              เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( มก.)  ประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูบาสรยุทธ สรัญโญ เจ้าอาวาสวัดด่านจำค่า จังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสมามัคคี”ทอดผ้าป่าช่วยช้าง”ขึ้นซึ่งมีการจัดขบวนผ้าป่านำต้นผ้าป่าไว้บนหลังช้างก่อนจะแห่ผ้าป่าก่อนจะเข้าไปใน “อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์”ประกอบพิธีทางศาสนาประกอบพิธีทอดผ้าป่าช่วยช้าง

 

 

        ทั้งนี้นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า  การจัดตั้ง”ผ้าป่าช่วยช้าง” ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกรุ่น และคณะศรัทธา ร่วมสมทบทุนทอดถวายผ้าป่าสามัคคีรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  401,714.- บาท (สี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)  และได้ทำพิธีมอบเงินทอดผ้าป่าทั้งสิ้นให้กับ ว่าที่พันตรีอภิชาติ  จินดามงคล  ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อ สมทบทุนสถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์