อดีตรองผู้ว่ากาฬสินธุ์นั่งเก้าอี้ หน.สาขาพรรคเพื่อธรรม กุม 20 จังหวัดอีสาน

27 ต.ค. 2561 14:40 น.
ขอนแก่น- อดีตรองผู้ว่ากาฬสินธุ์นั่งเก้าอี้ หน.สาขาพรรคเพื่อธรรมกุม 20 จังหวัดอีสาน  เหรัญญิกพรรคเพื่อธรรม รอความชัดเจนประชุมพรรคต้น พ.ย.นี้  พร้อมเดินหน้าหาเสียงหลังรัฐบาลปลดล็อคการเมือง วางตัวผู้สมัครบางส่วนแล้ว    ด้าน กกต.ขอนแก่นร่วมสังเกตการณ์

 

ข่าวโดย-กวินทรา  ใจซื่อ

 

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่  27 ต.ค.61  พรรคเพื่อธรรมจัดประชุมสมาชิกพรรคในพื้นที่ภาคอีสาน  เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคสาขา รองหัวหน้า  เลขา เหรัญญิก  นายทะเบียนและคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อธรรมจำนวน 7 คน  พร้อมตั้งสาขาลำดับที่ 3  จังหวัดขอนแก่น  ที่จะดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ นายธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ เหรัญญิกพรรคเพื่อธรรม และ ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑามาศ ทัดดี  นายทะเบียนสมาชิกพรรค  มีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เลขานุการ สาขาพรรคเพื่อธรรม ลำดับที่ 1 จ.เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) เป็นผู้ดำเนินรายการ   มีสมาชิกพรรคในอีสานจำนวน 150 คน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคสาขา เดินทางมาร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้ในการเลือกหัวหน้าพรรคสาขานั้น  มีเจ้าหน้าที่จาก  กกต.เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

           นายธวัชชัย  กล่าวว่า   สำหรับการประชุมสมาชิกในอีสานเพื่อจัดตั้งสาขาและเลือกประธาน และคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อธรรม  โดยมีสมาชิกจาก จ.เชียงใหม่ เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่ในการประชุม  เตรียมคูหาเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง

             นอกจากจะมีการลงคะแนนขอความเห็นชอบการเลือกตั้งผู้บริหารสาขาพรรคในภาคอีสานแล้ว จะได้ขอความเห็นชอบชื่อสาขาพรรค  สถานที่ตั้งพรรค เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน   สำหรับการลงคะแนนเลือกผู้บริหารพรรคทั้ง 7 คน  มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากสมาชิก คือ  นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์  หัวหน้าสาขาพรรคเพื่อธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายกิตติ  ก้อนแก้ว  รองหัวหน้า  นายสำรวม  ไชยสิม  เลขา  น.ส.ทัศนีย์  บัณฑิตภิรมย์  เหรัญญิก  นายสุเทพ  น้ำในเมือง  นายทะเบียนสมาชิกสาขา  นายวิสิทธิ์  พระเมือง และนายธวัชชัย ผลสะอาด กรรมการสาขาพรรค     

            “สำหรับแนวนโยบายพรรคที่ชัดเจนนั้น  จะต้องรอประชุมทุกสาขาก่อน  พร้อมทั้งให้รัฐบาลมีความชัดเจน ปลดล็อคทางการเมือง  จึงจะสามารถเดินหน้าการวางแนวนโยบาย  แนวทางการลงพื้นที่หาเสียงได้ ในวันที่ 5 พ.ย. 61 ทางพรรคจะเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 2/2561   เมื่อมีคณะกรรมการสรรหาแล้ว  จึงจะมีความชัดเจนเรื่องผู้ลงเลือกตั้งอีกครั้ง ว่าจะ   ส่งผู้สมัครครบทุกจังหวัดเลยครบทุกเขตเลือกตั้งหรือไม่  เบื้องต้นทางพรรคมีรายชื่อที่เตรียมไว้แล้ว”นายธวัชชัย  กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

การเมืองท้องถิ่น