นายก อบจ. เพชรบูรณ์ ขอบคุณนายกฯได้ตำแหน่งคืน

26 ต.ค. 2561 18:45 น.
เพชรบูรณ์-นายก อบจ. เพชรบูรณ์ ขอบคุณนายกฯได้ตำแหน่งคืน ลั่นเร่งสะสางงานคั่งค้าง

        กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.มีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งยุติเรื่องแล้ว นั้น

      ด้าน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติตามหน้าที่เดิม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมนี้ว่า ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่คืนความยุติธรรมและคืนตำแหน่งให้กับตน  อย่างไรก็ตามหลังจากเข้ารายงานตัวกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะเร่งกลับเข้าทำงานโดยทันที เนื่องจากช่วงที่หยุดทำงานไปราว 1 ปี 2 เดือน ทำให้มีงานที่คั่งค้างไว้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะที่ผ่านมามีบุคลากรในคณะทีมผู้บริหารเสียชีวิตจึงทำให้ขาดบุคลากรไป หลังจากกลับไปทำงานแล้วจึงมีภารกิจรวมทั้งแผนและโครงการ ที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ การศึกษา ถนนหนทางหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนการท่องเที่ยว 

        ทั้งนี้มีรายงานคำสั่งนายกรัฐมตรีที่ 10/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม สั่งให้ 12 ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกคำสั่ง หน.คสช.สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างถูกตรวจสอบ ให้กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติตามหน้าที่เดิม เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลทั้ง 12 ราย ได้ถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว ซึ่งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

น.1

การเมืองท้องถิ่น