คุมเข้ม!! พืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง หวั่นติดโรคระบาด

26 ต.ค. 2561 13:15 น.
นครพนม - เกษตรจังหวัดนครพนม คุมเข้มพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง หวั่นโรคระบาดจากชายแดนลุกลาม


 

 

    วันที่ 26 ต.ค.2561 นายราชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าจากข้อมูลที่มีการตรวจพบการระบาดอย่างรุนแรงของโรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่างในมันสำปะหลังที่ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ได้นิ่งนอนใจ รีบสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ เร่งติดตามสถานการณ์การปลูก และศัตรูของมันสำปะหลัง โดยเฉพาะโรคใบด่างในมันสำปะหลัง แม้จะยังไม่มีรายงานการพบการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทย แต่สำหรับโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลังนั้น เกิดการระบาดบริเวณแถบชายแดนไทยแล้ว และพบในหลายพื้นที่ มีมันสำปะหลังแสดงอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้  จึงต้องมีการติดตามและตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ปลูกอย่างใกล้ชิด

        

   นายราชันย์ฯกล่าวต่อว่า  สำหรับในจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ มีคำสั่งเร่งให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง ให้ความรู้แก่เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนะวิธีเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ว่า เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ซึ่งมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรค โดยแมลงชนิดนี้มักจะอยู่ตามพืชอาศัย เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พืชตระกูลพริก มะเขือ และพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น และเชื้อไวรัสชนิดนี้ มักจะอาศัยตาม มันสำปะหลัง สบู่ดำ ละหุ่ง และยางพารา เป็นต้น

 


           

 

 

         “เมื่อโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดการระบาด จะทำให้มันสำปะหลังมีอาการใบด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง และยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น สำหรับแนวทางในการแก้ไขป้องกันการระบาด พี่น้องเกษตรกรสามารถทำได้ง่าย เช่น ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์จากต่างประเทศ ควรที่จะต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรค หมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง กำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของพืชไวรัส และพืชอาศัยของแมลงพาหะ ในบริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลัง และบริเวณใกล้เคียง ถ้าหากเกษตรกรพบมันสำปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่างในพื้นที่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรใกล้บ้านท่านทันที” นายราชันย์ ไชยศิลป์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวในตอนท้าย

 

เกษตร