'ลำปาง'สำนึกพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดินจัดโครงการ"..... คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล"

20 ต.ค. 2561 17:10 น.
ลำปาง-นายจเรศักดิ์ นันต๊ะวงศ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขเพื่อปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

          เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2561ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง นายจเรศักดิ์ นันต๊ะวงศ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานเปิดโครงการ”สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขเพื่อปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี สำหรับโครงการ”สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขเพื่อปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

 

        โดยมีทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน จากนั้นทางนายจเรศักดิ์ นันต๊ะวงศ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวเปิดโครงการก่อนจะมอบโล่ห์รางวัลโครงการ”กล้ายิ้ม” ตามโครงการ”สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขเพื่อปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล”

 

 

     นายจเรศักดิ์ นันต๊ะวงศ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้1กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนอกจากจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรอันหาที่สุดมิได้แล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนอีกด้วย คำว่า “ป่า” อยู่เป็นไปตามธรรมชาติ ป่ามีบุญคุณต่อสิ่งมีชีวิต ป่า เป็นห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องศึกษาที่ไม่รู้จบ ป่าเป็นห้องแอร์ควบคุมโลกให้สวยงามร่มเย็น ป่าเป็นแหล่ง กำเนืดต่อน้ำลำธาร ป่าเป็นนิยายไร้นิยามสร้างความสุขกับคนทั้งโลก ดังนั้นให้ระลึกถึงพ่อของแผ่นดิน พ่อผู้ดูแลผืนป่าให้อยู่คู่น้ำสืบไป   

 

 

ประชาสัมพันธ์