'อนาคตใหม่'ปักธงอีสาน ชูนโยบายศูนย์กลางรถไฟ

20 ต.ค. 2561 11:57 น.
ขอนแก่น-โฆษกพรรคอนาคตใหม่ลุยอีสานลั่นปักธงชูนโยบายอีสานศูนย์กลางคัสเตอร์อุตสาหกรรมรถไฟ   โปรยยาหอมคนอีสานหัวก้าวหน้าทางการเมืองยอมรับพรรคการเมืองหน้าใหม่ เพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง แม่ไผ่ดาวดินหนุนสมัครสมาชิก หวังเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   

 

       ข่าวโดย-กวินทรา  ใจซื่อ

 

            (20 ต.ค.61) โฆษกพรรคอนาคตใหม่ลุยอีสานลั่นปักธงชูนโยบายอีสานศูนย์กลางคัสเตอร์อุตสาหกรรมรถไฟ   โปรยยาหอมคนอีสานหัวก้าวหน้าทางการเมืองยอมรับพรรคการเมืองหน้าใหม่ เพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง แม่ไผ่ดาวดินหนุนสมัครสมาชิก หวังเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ต.ค.61 พรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรมคาราวานรับสมัครสมาชิก แนะนำตัวผู้สมัครในจังหวัดขอนแก่น   พร้อมเปิดอาคารศูนย์ประสานงานพรรค    เลขที่ 456/236   อาคาร 5 ศูนย์การค้าส่งประตูน้ำ มิตรภาพ  ขอนแก่น โดยมี  น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค   ดร.ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค   นายชัน ภักดีศรี กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคอีสาน และ น.ส.จารุวรรณ ศรันย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค  เข้าร่วมกิจกรรม

            น.ส.พรรณิการ์   กล่าวว่า   ประทับใจที่ชาวอีสานตื่นตัวทางการเมือง เป็นอย่างมาก  สาเหตุเพราะที่ผ่านมา  ชาวอีสานถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม  ที่ดิน   ทำให้ชาวบ้านรู้ว่ารัฐบาลที่ดีหรือไม่ดีมีผลกับชีวิตอย่างไร   

            สำหรับการลงพื้นที่ พบว่ามีเสียงตอบรับ มีชาวบ้านเข้ามาปรับทุกข์ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา   จึงมองว่าจริงๆแล้วคนอีสานเป็นกลุ่มคนหัวก้าวหน้าคือต้องการได้พรรคการเมืองใหม่  คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานพัฒนาประเทศ  มีกระแสตอบรับที่ดี    ทำให้เห็นว่าเมื่อลงพื้นที่ในชนบทพบว่าจะมีชาวบ้านรู้จัก  แม้ว่าจะน้อยกว่าคนในเมือง แต่ก็ได้รับการต้อนรับ  มีคนสนับสนุน  พรรคอนาคตใหม่หาเสียงเฉพาะใน Social Media ลงพื้นที่แล้วคนไม่รู้จักในต่างจังหวัดที่ชนบทจริงๆอาจจะคนรู้จักน้อยกว่าในเมืองแต่ว่าในทุกๆจังหวัดจะมีรู้จักและสนับสนุนคนก็จะจำชื่อพรรค หัวหน้า สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ได้  

            “สำหรับแนวนโยบายที่ทางคุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เพิ่งจะพูดไปคือการทำรางรถไฟให้เป็นระบบคมนาคมหลักของประเทศเทียบเท่ากับฝรั่งเศสครอบคลุมไปถึงเมืองเล็กๆ   พร้อมสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมรถไฟแบบครบวงจร  ตั้งแต่การสร้างราง  สร้างตัวถัง  โบกี้  ระบบการจำหน่ายตั๋ว เป็นต้น   ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมจะสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรถไฟ คือ อีสาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานเยอะ  เชื่อว่าหากอีสานเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรถไฟแล้ว ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน  จะทำให้สามารถแก้ปัญหาอื่นๆได้ ทั้งลดการอพยพไปทำงานตามเมืองใหญ่  ลดปัญหาครอบครัว  การพัฒนากระจายอย่างทั่วถึง   ทำให้อีสานมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากขึ้น  กระจายความมั่งคั่งความเจริญไปสู่ภูมิภาคซึ่งเป็นแนวทางนโยบายวิสัยทัศน์ล่าสุด”น.ส.พรรณิการ์   กล่าว

            สำหรับบรรยากาศการเปิดอาคารศูนย์ประสานงานพรรค     คาราวานรับสมัครสมาชิก และแนะนำตัวผู้สมัครในจังหวัดขอนแก่น  พบว่ามีประชาชนที่ทราบข่าวต่างให้ความสนใจเดินทางมาร่วมจากหลายจังหวัดทั้งขอนแก่น  ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด  เป็นต้น  ในจำนวนนี้พบว่า นาง   พริ้ม บุญภัทรรักษา  มารดาของไผ่  ดาวดิน แกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดัง ให้ความสนใจมาสมัครเป็นสมาชิกด้วย  

            นางพริ้ม กล่าวว่า  ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เห็นว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม  จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสิทธิ์ บอกกล่าวถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน    หากเราแสดงความต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง         ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่คิดว่ามีความรู้ มีศักยภาพ  จึงไม่อยากจะอยู่นิ่งเฉยจึงออกมา  แสดงสิทธิ์  ออกเสียง  เสนอแนะและมีส่วนร่วมเพื่อจับมือไปด้วยกัน เพราะต้องการเห็นประเทศพัฒนาสร้างสรรค์ไปในทางที่ดี

 

 

 

 

 

 

การเมืองท้องถิ่น