เจ๋ง !!ตำรวจใช้เวลาว่างเลี้ยงหนูพุกใหญ่พันธุ์พะเยา สร้างรายได้งาม

18 ต.ค. 2561 09:40 น.
พะเยา-เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงาน เพาะพันธุ์หนูพุกขนาดใหญ่ พันธุ์พะเยา สร้างรายได้ โดยมุ่งหวังจะขยายพันธุ์จำหน่ายเป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธุ์ หนูเนื้อ และหนูป้อน เนื่องจากหนูพุกปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

ด.ต.สมบูรณ์ นันทพิศ เจ้าหน้าที่สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูการเลี้ยงขยายหนูพุกขนาดใหญ่พันธุ์พะเยา โดยวิธีเลี้ยงแบบบ่อซีเมนต์ หลังเขาใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำเข้าทำการเพาะขยายพันธุ์หนูพุกพันธุ์พะเยา ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งตลาดเนื้อ และตลาดที่นิยมนำไปเลี้ยงไว้ดูเล่น

 

 

โดย ด.ต.สมบูรณ์ เล่าว่า เริ่มต้นในการที่ตนเองเลี้ยงและขยายพันธุ์หนูพุกดังกล่าว จากการที่ตนเองได้เห็นชาวบ้านไปดักหนูพุกตามท้องนา ไร่สวนมาได้ ประมาณ 20 ตัว และจะนำมาชำแหละ ซึ่งเป็นตัวขนาดเล็ก ตนเองเห็นแล้วสงสารจึงขอซื้อเขามาเลี้ยง โดยปล่อยลงบ่อซีเมนต์เล็กๆและให้อาหารเป็นพวกรำข้าว และอาหารของเป็ดไก่ พบว่าหนูที่เลี้ยงไว้มีขนาดที่ใหญ่มาก บางตัวถึง 2 กิโลกรัม ตนเองจึงทำการขยายพันธุ์  พบว่าปัจจุบันมีกว่า 200 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นหนูเนื้อ โดยราคาเริ่มต้นหากได้ประมาณ 1 เดือนก็จะขาย50 บาทต่อตัว  2 เดือน 100 บาท 3 เดือน 200 บาท และหากเลย 4 เดือนขึ้นไปก็จะจำหน่ายเป็นหนูพ่อแม่พันธุ์ ขายเป็นคู่ เริ่มต้นที่ตู่ละ 500 ถึง 1,000 บาท แล้วแต่ขนาด ซึ่งหนูพุกพันธุ์พะเยาที่เลี้ยงจะมีตัวขนาดใหญ่มากและเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นตนเองยังได้ทำหนูป้อน ออกจำหน่าย โดยลักษณะหนูป้อนจะเป็นหนูที่เชื่องน่ารัก เนื่องจากหลังจากที่หนูออกมายังไม่ทันแตกตาเราก็นำมาเลี้ยงโดยการป้อนน้ำป้อนนม หนูดังกล่าวก็จะมีการเชื่อง สามารถจับเล่นได้ ซึ่งก็เป็นที่ต้องการของตลาดในเรื่องการนำไปเลี้ยงแบบสัตว์น่ารัก ปัจจุบันในเรื่องตลาดของหนูนั้นมีกว้างมาก โดยเฉพาะหนูเนื้อซึ่งตนเองไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาด เพราะเป็นที่นิยมมาก ซึ่งอาชีพการเลี้ยงหนูพุกใหญ่นั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันก็มีผู้สั่งซื้อทางออนไลน์ จนไม่เพียงพอกับความต้องการตลาด

 

 

 

ทำมาหากิน