พ่อ แม่ ลูก ผูกพันปลูกข้าวตอบแทนพระคุณแม่

12 ส.ค. 2562 13:38 น.
พะเยา- สานสัมพันธ์แม่ลูกปลูกข้าวตอบแทนพระคุณ เจ้าของร้านอาหารผุดไอเดียเก๋ชวนแม่- ลูกปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ชี้ออยากสร้างสังคมครอบครัวที่อบอุ่นและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม

วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) ที่ท้องนาบ้านเชียงบาน ม.10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มีกลุ่มเด็กนักเรียนวัยประถม –มัธยม ใน อ.เชียงคำ พร้อมแม่ – พ่อ ช่วยกันดำนาเป็นกลุ่ม สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก            

นายวินัย แก้วทิตย์ อายุ 46 ปี เจ้าของร้านร่มไม้แสงจันทร์ และเป็นเจ้าของผืนนาดังกล่าว เปิดเผยว่าในแต่ละปีตนเองมักจะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม สร้างความพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชนและสังคม อาจจะปีละ1-2กิจกรรม แต่การปลูกข้าวในนา “ เพื่อแม่ แด่องค์ราชัน “ นั้นได้ปฏิบัติติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ 3โดยปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวเหนียว พันธุ์ กข.6 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกและได้ผลดีในพื้นที่ จาก 2ปีที่ผ่านมา ข้าวที่เด็กๆและครอบครัวได้ร่วมกันปลูกจะได้ประมาณ 500 กิโลกรัม ซึ่งจะนำมาใช้บริโภคในครัวเรือนและนำมานึ่งขายในร้าน             

นายวินัย กล่าวต่อไปว่า  กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ “ เพื่อแม่ แด่องค์ราชัน “ ในครั้งนี้ต้องการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักนึกของพระคุณของแม่ พระแม่โพสพและพระคุณของข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ในขณะเดียวกันเด็กๆก็จะได้รับการถ่ายทอดวิธีการปลูกข้าวหรือขบวนการต่างๆทั้งก่อนปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวจากการทำนาจริงๆ และนาที่ทำจะไม่ใช้สารเคมีใดๆโดยเด็ดขาด อันจะเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดและถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรม รากเหง้าของบรรพบุรุษ และดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเกิดกิจกรรม ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อแม่ แด่องค์ราชันขึ้น              

ด้าน ด.ญ.ทอปัด แก้วทิตย์ อายุ 11 ปี ซึ่งได้ลงปลูกข้าวพร้อม นางเกสรี แก้วทิตย์ ผู้เป็นแม่ กล่าวว่าที่ตนเองร่วมทำกิจกรรมปลูกข้าว ก็เพราะปลูกเพื่อให้แม่ตนเองได้รับประทานข้าวจากมือของตน เพราะ ตนเองรักแม่มาก พร้อมทั่วยังสวมกอดและหอมแก้มคุณแม่ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประมับเป็นอย่างยิ่ง        ( นพพร / พะเยา )

วิถีชุมชน