ป่อเต็กตึ้ง จัดงานทิ้งกระจาดให้ผู้ยากไร้

12 ส.ค. 2562 15:17 น.
นครราชสีมา - "ป่อเต็กตึ้ง" จัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภค แจก.ให้ผู้ยากไร้จำนวน 2,000 คนในพื้นที่โคราช เป็นการปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปี เป็นเวลากว่า 109 ปี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มูลนิธิปอเต็กตึ้งโดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ ทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2562 ให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบคลินิกการประกอบการ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาโคราช  ณ  สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวโคราช จำนวน 2,000 ชุด

 

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง คณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมพิธี  สิ่งของที่แจกในวันนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลากระป๋อง หมี่กึงสำเร็จรูป และน้ำพริก

ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ กล่าวว่า ประเพณีทิ้งกระจาดถือได้ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี คาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจลักษณะ ถือเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ และมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

"และในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดแจกเรื่องอุปโภคบริโภครวม 3 แห่ง คือสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.สมุทรสาคร, คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราชการ และที่ทำการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2562 รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงิน 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) "มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักชีวิต สร้างชีวิต" ดร.สุทัศน์ กล่าว.

คุณภาพชีวิต