ลำน้ำมูลแล้งวิกฤตหนักที่สุดรอบ 30 ปี

8 ส.ค. 2562 13:20 น.
นครราชสีมา - ลำน้ำมูลโคราชแล้งวิกฤตที่สุด เรือท่องเที่ยว หาปลา จอดทิ้ง สูญรายได้ เกษตรกรจำใจเลิกเพาะปลูก ต้องร่อนเร่หาทำอาชีพอื่น ที่ผ่านมาปรากฏการณ์เช่นนี้ เคยเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เมื่อถึงฤดูฝนก็จะมีน้ำดิบไหลมาเติมไม่เคยขาดแคลนน้ำเช่นนี้มาก่อน แต่ขณะนี้เป็นช่วงกลางฤดูฝน น้ำยังแห้งขอดจึงถือเป็นภัยรุนแรงที่สุดในรอบ 30 ปี

 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้เกิดแล้งซ้ำซาก โดยมีค่าเฉลี่ยฝนตกน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกัน 43 % ทำให้ปริมาณน้ำดิบในแม่น้ำและลำคลองแห้งขอด ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อช่วงสายวันนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม ) ที่แม่น้ำมูล บ้านหนองบัว หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พบนางธนิกา  ศิริเทพ ประชาสัมพันธ์กลุ่มโอท็อป อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมพวกกำลังรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือช่วงขาดรายได้

 

จากการสำรวจสภาพแวดล้อม พบหลายจุดแห้งขอด มองเห็นดินสันดอนโผล่กลางลำน้ำ พื้นดินแห้งแตกระแหงเป็นระยะทางหลายสิบเมตร สามารถเดินเท้าข้ามฝั่งได้ เรือท่องเที่ยว เรือหาปลาและเรือนแพของผู้ประกอบการและชาวบ้านที่ใช้จับสัตว์น้ำและให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนนับสิบลำ ต้องจอดทิ้งไว้ริมตลิ่ง ไม่สามารถล่องเรือประกอบอาชีพได้ สาเหตุเกิดจากไม่มีปริมาณน้ำดิบไหลลงมาเติมมาตั้งแต่ต้นฤดูฝน ชาวบ้านต้องความหวังให้มีฝนตกลงมาตามฤดูกาลหรือมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวผ่าน

 

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้เกิดแล้งซ้ำซาก โดยมีค่าเฉลี่ยฝนตกน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกัน 43 % ทำให้ปริมาณน้ำดิบในแม่น้ำและลำคลองแห้งขอด ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อช่วงสายวันนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม ) ที่แม่น้ำมูล บ้านหนองบัว หมู่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา พบนางธนิกา  ศิริเทพ ประชาสัมพันธ์กลุ่มโอท็อป อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมพวกกำลังรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือช่วงขาดรายได้

 

จากการสำรวจสภาพแวดล้อม พบหลายจุดแห้งขอด มองเห็นดินสันดอนโผล่กลางลำน้ำ พื้นดินแห้งแตกระแหงเป็นระยะทางหลายสิบเมตร สามารถเดินเท้าข้ามฝั่งได้ เรือท่องเที่ยว เรือหาปลาและเรือนแพของผู้ประกอบการและชาวบ้านที่ใช้จับสัตว์น้ำและให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนนับสิบลำ ต้องจอดทิ้งไว้ริมตลิ่ง ไม่สามารถล่องเรือประกอบอาชีพได้ สาเหตุเกิดจากไม่มีปริมาณน้ำดิบไหลลงมาเติมมาตั้งแต่ต้นฤดูฝน ชาวบ้านต้องความหวังให้มีฝนตกลงมาตามฤดูกาลหรือมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวผ่าน

 

 

 

นางธนิกา ฯ เปิดเผยว่า บริเวณดังกล่าวถือเป็นต้นน้ำของแม่น้ำมูล เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อกับลำน้ำสาขาลุ่มน้ำมูล รับน้ำมาจากลำตะคองตอนล่างและลำแชะตอนล่างไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นแม่น้ำมูล ที่ผ่านมาปรากฏการณ์เช่นนี้ เคยเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เมื่อถึงฤดูฝนก็จะมีน้ำดิบไหลมาเติมไม่เคยขาดแคลนน้ำเช่นนี้มาก่อน แต่ขณะนี้เป็นช่วงกลางฤดูฝน น้ำยังแห้งขอดจึงถือเป็นภัยรุนแรงที่สุดในรอบ 30 ปี

 

 

อย่างไรก็ตาม ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งมาช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยจากความเสียหายด่วน ขณะนี้ชาวบ้านท่าช้างหรือ อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ส่วนหนึ่งต้องเร่ร่อนออกนอกพื้นที่ไปหางานอื่น เช่นค้าขายและรับจ้างทั่วไป มิเช่นนั้นก็อดตาย

 

ด้านนายพรเชษฐ์  แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา กล่าวว่า ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฝนแล้งจำนวน 2 อำเภอ คือ อ.ครบุรี และ อ.พระทองคำ รวม 8 ตำบล 94 หมู่บ้าน เกษตรกร 7,020 ราย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝนแล้ง โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน  ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เร่งด่วน

คุณภาพชีวิต