เจ๋ง รีไซเคิลหลอดดูดทำหมอนแจกผู้ป่วยติดเตียง

8 ส.ค. 2562 13:30 น.
เชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่ ผุดไอเดียนำหลอดพลาสติกดูดน้ำ มาผลิตเป็นหมอนสุขภาพแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ระบุใช้หลอดผลิตเป็นหมอนไปแล้วกว่า 1.3 แสนหลอด อนาคตเตรียมทำเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพ เผยได้รับความร่วมมือจากร้านกาแฟในพื้นที่กว่า 50 ร้าน ขณะที่ทั่วทุกภูมิภาคร่วมส่งหลอดพลาสติกให้หวังลดขยะในพื้นที่

 

นายพิศาล พันธุเสนีย์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากโครงการเชียงใหม่ต้องการคุณที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการเมือง โดยเริ่มรณรงค์การลดใช้ภาชนะโฟม หลังจากนั้นได้ต่อยอดโครงการด้วยการลดใช้พลาสติก เริ่มด้วยการนำหลอดพลาสติกดูดน้ำ ที่แต่ละวันมีปริมาณการใช้งานเป็นจำนวนมาก มาทำเป็นหมอนเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องดูแลสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งการนำหลอดมาผลิตเป็นหมอนให้กับผู้ป่วยนั้นมีงานวิจัยรองรับแล้วว่า สามารถลดอาการปวดต้นคอ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เนื่องจากไม่เป็นที่สะสมของไรฝุ่น สามารถซักล้างทำความสะอาดได้

 

 

โครงการนำหลอดพลาสติกมาผลิตเป็นหมอนเพื่อแจกให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุนั้น ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเชียงใหม่เมืองกาแฟที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 ร้านกาแฟ รวมถึงร้านกาแฟ โรงเรียน ร้านอาหาร ได้รวบรวมหลอดพลาสติกส่งให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตากให้แห้งแล้วนำไปตัดให้ได้ขนาดประมาณ 1 ซม. ก่อนที่จะนำไปใส่เป็นไส้หมอนแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีอยู่ประมาณ 100 คน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มแจกจ่ายไปแล้ว 22 ใบ และในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จะทำการแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยตามแขวงต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวง รวม 40 ใบ โดยหมอนแต่ละใบจะใช้หลอดจำนวนประมาณ 2,200 หลอด เมื่อรวมปริมาณที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายแล้วสามารถลดปริมาณไปประมาณ 1.32 แสนหลอด

 

 

สำหรับจำนวนหลอดที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอกับการผลิต เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ส่งหลอดเข้ามาให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ถือเป็นอีกช่อวงทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณพลาสติกในแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะทดลองผลิตเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองผลิต

ทำมาหากิน