ด่านขุนทดแก้วิกฤตแล้ง ขุดเจาะน้ำบาดาล

8 ส.ค. 2562 17:15 น.
นครราชสีมา-ด่านขุนทดแก้วิกฤตแล้ง ขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่  8 ส.ค. 2562 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยการขุดเจาะน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค จากนั้นทำการสูบน้ำบาดาลลงแทงค์น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จากปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนมีปริมาณเพียง  2 แสนลูกบาศก์เมตร  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคด่านขุนทด จะมีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับชาวตำบลด่านขุนทด และตำบลใกล้เคียง ได้ใช้เพียง 1 เดือนเศษ  หากไม่มีฝนตกลงมาภายในเดือนสิงหาคม ชาว อ.ด่านขุนทดก็จะประสบปัญหาขั้นวิกฤตขาดแคลนน้ำ ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคด่านขุนทดได้เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาโดยการสำรวจแหล่งน้ำจากบึงถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด มีเนื้อที่ กว่า 1,484 ไร่ซึ่งในขณะนี้คาดว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคด่านขุนทด สามารถดึงน้ำจากบึงถนนหักใหญ่มาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้อีกในปริมาณ 2 แสนลูกบาศก์เมตร

นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จะต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้อีกหลายหมู่บ้าน บ้านสระพังซึ่งเป็นแหล่งต้นทุนของน้ำที่จะนำไปผลิตน้ำประปาเพื่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านก็เหลือน้อย ทางด้านนายอำเภอด่านขุนทด ก็ได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคด่านขุนทด ซึ่งจะไปนำน้ำจากแหล่งน้ำอื่นที่มีระยะทางประมาณ 4-5 กม.มาผลิตเป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด ได้ใช้น้ำประปา จากการบริหารจัดการน้ำในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอ นายก การประปา กำนันผุ้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยกันดูซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งในตอนนี้ บ่อบาดาลที่เราเคยมีหรือได้ฝังกลบไปและไม่ได้ใช้ในตอนนี้ ซึ่งเรานำมาใช้ในหลายพื้นที่เรานำเอามาเป่าล้างที่สามารถน้ำมาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้เยอะมากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยนครราชสีมาเขต 5 ซึ่งเรามีเครื่องเป่าล้างบ่อสำหรับแก้ไขเฉพาะหน้า ก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค

คุณภาพชีวิต