เดินหน้า อนาคตใหม่อุตรดิตถ์ รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง

4 ส.ค. 2562 20:37 น.
อุตรดิตถ์ - พรรคอนาคตใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมหารือและเริ่มต้นรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560 พร้อมวางแผน รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้าน ทั้ง 9 อำเภอ

ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ ซอยเอื้อประเสริฐ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปัณณวัฒน์ นาคมูล หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมทีมงานกว่า50คน ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมหารือและเริ่มต้นรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560 โดยมีการชูป้ายขนาดใหญ่ ข้อความว่า “ได้เวลา เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ”

 

นายปัณณวัฒน์ นาคมูล กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน เนื้อหาสาระไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ไม่ยึดโยงอำนาจประชาชนที่สำคัญประเด็นที่ทุกฝ่ายทราบกันดีคือ เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ถูกออกแบบเหมือนมัดเงื่อนตายให้แก้ไขได้ยาก ดังนั้นกระบวนการรณรงค์นอกสภา จึงจำเป็นต้องเดินไปพร้อมกับกระบวนการของพรรคการเมืองในสภา

 

 

ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังและจะทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระยะแรกจะเป็นการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนตามหมู่บ้าน ตามชุมชนต่างๆ ทั้ง9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ และขอย้ำว่า ทุกกิจกรรมของการรณรงค์จะเป็นการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์จะเป็นพลังส่วนหนึ่งของสังคมที่อยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและทุกฝ่ายต้องร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้า