มอเตอร์เวย์ โคราช-บางปะอิน คืบหน้า 76 %

4 ส.ค. 2562 21:25 น.
นครราชสีมา - รมต.คมนาคม ตรวจความก้าวหน้าก่อสร้างมอเตอร์เวย์ โคราช-บางปะอิน คืบหน้า 76 % สั่งเดินหน้าเต็มสูบเปิดให้ทันตามกำหนดปี 2566

  

ที่สำนักงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตอนที่ 40 บริเวณทางหลวงหมายเลข 204 กิโลเมตรที่ 2-3 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม  2562 นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รมต.คมนาคม พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการถนนมอเตอร์เวย์ โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าห้องประชุมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ฯ

 

ที่ผ่านมารัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ดำเนินโครงการให้กับจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้สุดที่นี้และมีค่อนข้างมากทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ถนนมอเตอร์เวย์ ไม่ได้ทำเฉพาะนครราชสีมาซึ่งเป็นหน้าด่าน ต้องเป็นประตูใหญ่รองรับการสัญจรของ 20 จังหวัดภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านแถบอินโดจีนให้เห็นความพร้อมด้านโลจิตจิกส์ ขนสินค้าไปแหลมฉบัง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

 

นอกจากนี้ได้รับฟังการวางแผนการเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ไปทางหลวงชนบท เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แผนทั้งหมดมีการศึกษากันมาแล้ว แต่ต้องหาทางเลี่ยง แนวทางบรรเทาปัญหาในระหว่างก่อสร้าง โดยมี ผวจ. ฯ เป็นประธานคณะทำงาน เราจะรับฟังความเห็นเพื่อจัดตั้งงบประมาณให้ภายในปี 2563 ทั้งนี้เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม ประชาชนต้องสัญจรสะดวก ปลอดภัยและประหยัด ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันทั้งประเทศ

  

นายพรชัย  ศิลารมย์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา กล่าวว่า ภาพรวมของการดำเนินโครงการ ฯ รวมระยะทางทั้งสิ้น 196  กิโลเมตร มีจำนวนทั้งสิ้น 40 สัญญา ด้านโยธามีความก้าวหน้าประมาณ 76 % ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 13 % คาดจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 ขณะนี้ขั้นตอนสำคัญอยู่ระหว่างกรมทางหลวงดำเนินการหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา ในรูปแบบ PPP Gross Cost หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยเอกชนจะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบำรุงรักษาของโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนลงทุนทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องค่าบำรุงรักษาและค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด ภายในกรอบวงเงินที่เป็นมูลค่าปัจจุบันไม่เกิน 33,258 ล้านบาท จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงต้นปี 63 นอกจากนี้ที่จุดตัดของถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงลอดใต้ถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตรที่ 65 จะมีการประดับหน้าเสาเป็นรูปหินทรายแกะสลักที่สื่อถึงเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของดีของจังหวัดนครราชสีมา โดยสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ผู้ใช้รถใช้ทางพบเห็นก่อนเข้าพื้นที่นครราชสีมา

 

ด้านนายศักดิ์สยาม ฯ รมต.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ว่า ภารกิจครั้งนี้ได้มาตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์และถนนของกรมทางหลวงชนบท เพื่อบูรณาการแก้ไขผลกระทบในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดและความไม่สะดวกในการสัญจร รวมทั้งได้พูดคุยกับนายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา และรับฟังนายสุรวุฒิ ฯ นายก ทน. ฯ ชี้แจงผลกระทบการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงช่วงผ่านตัวเมือง นครราชสีมา ซึ่งต้องยกระดับชั้น 3 ในระหว่างก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรผิวดินหรือช่องทางปกติที่ต้องมาสะดุด โดยเฉพาะช่วงยกระดับรถไฟทางคู่ตรงกับสะพานโรงแรมสีมาธานี ซึ่งนายก ฯ ได้ขอให้พิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอดผ่านบริเวณดังกล่าว จึงมอบหมายให้ ผวจ.นครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท ผู้นำท้องถิ่นและ ส.ส ในพื้นที่ประชุมหาข้อสรุปส่งกระทรวงคมนาคม กำหนดเวลา 1 เดือนและทำความเข้าใจให้กับประชาชน

  

ที่ผ่านมารัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ดำเนินโครงการให้กับจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้สุดที่นี้และมีค่อนข้างมากทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ถนนมอเตอร์เวย์ ไม่ได้ทำเฉพาะนครราชสีมาซึ่งเป็นหน้าด่าน ต้องเป็นประตูใหญ่รองรับการสัญจรของ 20 จังหวัดภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านแถบอินโดจีนให้เห็นความพร้อมด้านโลจิตจิกส์ ขนสินค้าไปแหลมฉบัง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ได้รับฟังการวางแผนการเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ไปทางหลวงชนบท เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แผนทั้งหมดมีการศึกษากันมาแล้ว แต่ต้องหาทางเลี่ยง แนวทางบรรเทาปัญหาในระหว่างก่อสร้าง โดยมี ผวจ. ฯ เป็นประธานคณะทำงาน เราจะรับฟังความเห็นเพื่อจัดตั้งงบประมาณให้ภายในปี 2563 ทั้งนี้เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม ประชาชนต้องสัญจรสะดวก ปลอดภัยและประหยัด ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันทั้งประเทศ