บวชต้นไม้-ปลูกป่า สืบชะตาชุมชน

1 ส.ค. 2562 09:55 น.
เพชรบูรณ์ - ชาวชุมชนบ้านห้วยหินลับ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับจัดพิธีบวชต้นไม้ - ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคล 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การปลูกป่าครั้งนี้จัดขึ้นในเขตป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ หมู่ 4 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ มี นายมนูญ คำแพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยป่าชุมชนดังกล่าวมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติของชาวบ้านห้วยหินลับ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ไร่ 

นอกจาการปลูกป่าเพิ่มเติมแล้วชาวบ้านและพระสงฆ์ยังจัดให้มีพิธีบวชต้นไม้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดมาทำร้ายต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ รักษาต้นไม้ต้นดังกล่าวไว้ให้กับชุมชนและลูกหลานใช้ประโยชน์ต่อไป ในงานนี้มีประชาชน นักเรียน และข้าราชการ ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 120 คน และหวังว่าจะสามารถสืบสานกิจกรรมนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป เพื่อประโยชน์ของคนและป่าที่ยั่งยืนร่วมกัน

วิถีชุมชน