หยุดยาว นทท. พาครอบครัวเที่ยวชมปราสาทหินพิมายคึกคัก

29 ก.ค. 2562 15:28 น.
นครราชสีมา- หยุดยาว นักท่องเที่ยวพาครอบครัวเที่ยว ชมปราสาทหินพิมาย โคราช กันคึกคัก

นครราชสีมา-วันนี้ (29 กรกฎาคม 2562)  บรรยากาศวันหยุดยาวที่ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทหินพิมายกันอย่างคึกคัก เพราะปราสาทหินพิมายแห่งนี้ ยังมีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปราสาทหินพิมาย ไม่ต่ำกว่าวันละ 2-3 พันคน


โดยปราสาทหินพิมาย หรือเมืองพิมายในอดีต เป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมร มีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยม ส่วนชื่อพิมาย น่าจะมาจากคำว่า วิมาย หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมร บนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้าง บ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบบาปวน ผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7