อุบลฯ ประกอบพิธีลงนามบนผ้าพื้นเมือง

28 ก.ค. 2562 20:45 น.
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีลงนามลงบนผืนผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่  28 ก.ค.2562  ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธาน ประกอบพิธีลงบนผืนผ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ด้วย สมาคมเมโลเดียน  จังหวัดนนทบุรี  ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดอุบลราชธานี จัดหาผ้าทอพื้นเมืองประจำจังหวัด ผ้าไหมกาบบัว บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  สมาคมเรียกชื่อว่า ผ้าทอพื้นเมืองอนุบาลรวมใจ เทิดไท้จักรีวงศ์  สีเหลือง และยังได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกลงบนผืนผ้า ส่งกลับมาจังหวัดเพื่อประกอบพิธีให้

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ลงนามลงบนผืนผ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสร็จแล้วอัญเชิญประดับ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี สืบไป.

 

ศิลปะวัฒนธรรม